PROPOSEN DESTINAR A “BUTACA SOCIAL” LES 70 ENTRADES QUE REBRÀ L’AJUNTAMENT PER AL CONCERT DE MELENDI

El grup de Compromís proposa que es distribuisquen a través de Serveis Socials entre aquells joves de famílies en risc d’exclusió que no poden tindre accés a este tipus d’activitats pel seu cost.

Segons la regidora de Compromís, Vallivana Murgui Ortega, la “Butaca Social” és una iniciativa que ja s’està emprant en altres municipis del País Valencià, on hi ha un col·laboració directa inter departamental, entre cultura i Benestar Social, on es vol garantir que la ciutadania amb risc d’exclusió social puguen gaudir del dret a la cultura.

Vallivana Murgui apunta que, l’actuació del cantant Melendi, que tindrà lloc este dissabte en la capital del Camp de Túria tindrà un cost directe de 20 mil euros per a l’ajuntament, a més dels 20 o 25 euros que tindran que pagar els assistents, siguen o no de la localitat. Xifra que per als joves de la localitat colpejats per un atur desmesurat i que a més es troben en famílies amb una economia amb dificultats, no serà gens accessible.

Des de Compromís entenem que la Cultura no ha de ser un luxe, per això, en lloc de distribuir estes entrades entre els regidors, l’equip de governi l’alcaldia, cal facilitar l’accés mitjançant programes com el de la “Butaca Social”. En este cas, posant a disposició de Benestar Social per a la “Butaca Social” les 70 entrades que te assignades protocol·làriament l’ajuntament de Llíria a través del contracte que s’ha signat amb la promotora del cantant.

Amb esta actuació, es visualitzaria que els representants de l’ajuntament no han de disposar de cap privilegi pel mero fet de ser-ho. I que tots els ciutadans han de tindre els mateixos drets i deures d’accés a la cultura i a les activitats que es programen o en les que col·labore el consistori.

El regidors de Compromís apunten que de no aprovar-se esta proposta, renunciaran a les entrades i les posaran a disposició de Benestar Social per a que facen ús d’elles entre el jovent de famílies en risc d’exclusió social de la localitat que es troben actualment inclosos en algun programa municipal.

PROPONEN DESTINAR A “BUTACA SOCIAL” LAS 70 ENTRADAS QUE RECIBIRÁ El AYUNTAMIENTO PARA EL CONCIERTO DE MELENDI

El grupo de Compromís propone que se distribuyan a través de Servicios Sociales entre aquellos jóvenes de familias en riesgo de exclusión que no pueden tener acceso a este tipo de actividades por su coste.

Según la regidora de Compromiso, Vallivana Murgui Ortega, la “Butaca Social” es una iniciativa que ya se está empleando en otros municipios del País Valenciano, donde hay un colaboración directa inter departamental, entre Cultura y Bienestar Social, donde se quiere garantizar que la ciudadanía con riesgo de exclusión social puedan disfrutar del derecho a la cultura.

Vallivana Murgui apunta que, la actuación del cantante Melendi, que tendrá lugar este sábado en la capital del Camp de Túria tendrá un coste directo de 20 mil euros para el ayuntamiento, además de los 20 o 25 euros que tendrán que pagar los asistentes, sean o no de la localidad. Cifra que para los jóvenes de la localidad golpeados por un paro desmesurado y que además se encuentran en familias con una economía con dificultades, no será nada accesible.

Desde Compromís entendemos que la Cultura no tiene que ser un lujo, por eso, en lugar de distribuir estas entradas entre los concejales, el equipo de gobierno y la alcaldía, hay que facilitar el acceso mediante programas como el de la “Butaca Social”. En este caso, poniendo a disposición de Bienestar Social para la “Butaca Social” las 70 entradas que tiene asignadas protocolariamente el ayuntamiento de Llíria a través del contrato que se ha firmado con la promotora del cantante.

Con esta actuación, se visualizaría que los representantes del ayuntamiento no tienen que disponer de ningún privilegio por el mero hecho de serlo. Y que todos los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos y deberes de acceso a la cultura y a las actividades que se programan o en las que colabore el consistorio.

Los concejales de Compromís apuntan que de no aprobarse esta propuesta, renunciarán a las entradas y las pondrán a disposición de Bienestar Social para que hagan uso de ellas entre la juventud de familias en riesgo de exclusión social de la localidad que se encuentran actualmente incluidos en algún programa municipal.

 

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *