DISCURS PLE CONSTITUCIÓ NOVA CORPORACIÓ I INVESTIDURA ALCALDE DE LLÍRIA PEL PORTAVEU PACO GARCIA

Companys i companyes de la corporació municipal, representants de les entitats i associacions de Llíria que hui ens acompanyen, familiars i amics, veïns i veïnes de Llíria, bon dia a tots i a totes:

En primer lloc, vull traslladar, des de COMPROMIS-MOVE, la més sincera felicitació al company, bon amic i nou alcalde de la Ciutat, Manolo Civera, així com a les noves i nous regidors que formarem part d’esta X legislatura democrática des de la Constitució del 78. Una corporació plural, diversa i sense cap majoria, tal i com van decidir els ciutadans el darrer 24 de maig.

Igualment, des de la Coalició Compromís-MoVe, volem agrair especialment i donar les gràcies públicament a les prop de 2.500 persones que han dipositat la seua confiança i el seu vot en aquest  moviment polític i ciutadà que, sense dubte, ha sigut part activa i fonamental del canvi en estes últimes eleccions. I que a partir d’ara comptarà amb 5 regidors i regidores en este ple municipal.

Una fita aconseguida en contra de totes les enquestes i valoracions, amb una coalició novedosa que ha conjugat la joventut i l’experiència; la frescor de la política i la consistència de la proposta; la rebel·lia contra les injustícies que estem vivint i la serenitat per abordar noves solucions amb noves propostes.

Una força carregada d’esperança i il·lusió davant els nous temps que venen per davant (temps difícils, ho sabem).

Sense adonar-nos, s’ha materialitzat una revolució democràtica, sana, sense complexos, amb propostes i nous models de convivència, on joves i no tan joves volen recuperar la il·lusió, l’esperança de trobar nous camins i també, com no, de tindre un futur en condicions.

Com deia el insigne poeta Estellés: “ASSUMIRÀS la veu d’un poble i serà la veu del teu poble, i seràs, per a sempre, poble,..”.

Des de Compromís-MoVe hem volgut assumir la veu del poble de Llíria, una veu que reclamava un canvi en profunditat, igual que ha passat amb la gran majoria de pobles i ciutats de la Comarca del Camp de Túria i del País Valencià. Una veu que ara reclama responsabilitat i enteniment per dur endavant polítiques de progres unitàries i sense fissura.

Des de la responsabilitat política i atenent al manament ciutadà expressat en les urnes, hem volgut cristal·litzar i visualitzar que COMPROMÍS-MOVE aposta pel canvi de rumb en este ajuntament, i així ho hem manifestat amb el suport que hem donat al nou alcalde en este ple d’investidura. Sent un punt i seguit en les converses i negociacions per acabar de conformar un bloc de progrés potent que faça front als nous reptes que te per davant la ciutat de Llíria.

Volem recuperar el somriure d’una ciutat que ens trobem apagada, vulnerable i empobrida.

Tenim moltes ganes de posar en pràctica els centenars de propostes i iniciatives que hem anant elaborant junt a la ciutadania durant anys i que han format part del nostre ADN i són el contracte amb els moviments veïnals i barris de la localitat, que és el programa electoral que hem enllestit i que volem compartir.

Iniciatives que no tenen altra finalitat que, millorar la qualitat de vida de les persones i possibilitats la felicitat i el benestar de tots els dies

Estem determinats a fer-ho possible, a demostrar que som la garantia del canvi.

Un canvi on totes les persones puguen tornar a sentir-se ciutadans i ciutadanes, i que no será posible si moltes families de Llíria han de dedicar 24h al dia a subsistir i poder buscar la manera de poder mejar.

Un canvi per a que la nostra ciutat i l’ajuntament tornen a ser referents de la comarca en tots els àmbits.

Un canvi on la paraula i la proposta tornen a ser protagonistes de la vida pública, on les idees i el raonament siguen els motors del canvi. Ja que estem vivint moments trepidants on la política de plató i gran titular estan soterrant el debat sobre quin model de de ciutat volem i quin ha de ser el model de convivència futura.

Este canvi significa tornar a fer política des del trellat, el diàleg i la cooperació, pensant en els interessos col·lectius i sempre posant la mirada en la protecció dels sectors més vulnerables i en la recerca de la igualtat i la dignitat de les persones com a centre de les polítiques públiques.

Tenim el repte de configurar un gran equip per dirigir l’ajuntament. Amb uns càrrecs públics que han de segellar el compromís d’aplicar un Govern Obert, transparent, dialogant, participatiu i que sobre tot ha de fer un gran exercici, el d’escoltar als seus veïns i veïnes.

Tenim també un projecte de ciutat a llarg termini, però que ha de donar respostes immediates a les emergències democràtiques i socials que tenim plantejades. Perquè des del primer minut haurem de resoldre les situacions de severa exclusió social que desgraciadament tenim molt a prop i que arriben al maleït extrem de saber que hi ha xiquetes i xiquets que passen fam en la ciutat.

Esta legislatura és sense dubte un punt d’inflexió en la concepció democràtica de les institucions i com no, en la forma de treballar a l’ajuntament de Llíria.

Hem de tornar a situar a les persones com a eix de tota acció municipal i convidar a un nou diàleg social que siga el motor del canvi. On totes les formacions polítiques tingam que situar la paraula com a epicentre d’enteniment, la transparència com a norma i la participació com a la nova manera de governar.

Tenim ganes i molta il·lusió, i un coratge forjat a base de molt de treball i complicitats en la gent que ens envolta i que viu la realitat del dia a dia.

Els llirians i llirianes, sense distinció de lloc de residència, nacionalitat, color de la pell, orientació sexual o credo, volem allò que ens pertoca, ni més ni menys.

I nosaltres, des de Compromís-MoVe, anem a reclamar a les institucions que pertoque, també sense mirar color polític, tot allò que la nostra ciutat necessita, sent crítics i pensant sempre en clau local i allò que millor servisca als interessos dels nostres conciutadans.

Tenim col·legis i instituts sense construir o sense ampliar, prop de 3.000 desocupats, polígons fantasma, PAIs inacabats i amb problemes,  no comptem ni amb Centre de dia, ni amb cap escoleta de 0-3 anys.

Ens vàrem prometre un hospital comarcal i ens han fet una extensió de l’Arnau de Vilanova (amb mancança de serveis i especialitats). Tenim una justícia bloquejada amb un edifici obsolet i sense espai. Una comissaria de Policia Local deficient i en mal estat. I una administració local que durant els últims anys s’ha allunyat de la ciutadania a la que ha de servir.

Estes i altres necessitats són i seran les que ens preocuparan i ens ocuparan.

A partir d’ara s’han d’afrontar d’immediat dos emergències que debiliten les persones i empobreixen la societat:

1.- LA EMERGÈNCIA SOCIAL: establint mesures a curt i mitjà termini que estiguin adreçades a rescatar a les persones mes desfavorides.

2.- LA EMERGÈNCIA DEMOCRÀTICA: establint limitació al poder, incloent nous mecanismes de participació ciutadana i de transparència en la gestió i en la presa de decisions.

En definitiva, volem fer una aposta decidida per que l’ajuntament torne a ser la casa del poble, on tots els ciutadans es sentim acollits i trobem resposta a les nostres consultes, inquietuds i demandes.

Volem un ajuntament proper, on la informació siga fluida entre administració i administrats. Amb portals de transparència i noves tecnologies per a la tramitació administrativa i consulta veïnal.

Volem que eixe pacte que hem segellat dia a dia amb la ciutadania de Llíria es trasllade al nivell institucional. Amb la finalitat de dur endavant les polítiques de progrés i futur que Llíria necessita.

Un futur verd, d’esquerres, valencià, igualitari, just i participatiu per aconseguir una VERTADERA DEMOCRÀCIA CIUTADANA.

Com deia Miquel Martí i Pol, “Tot és possible i tot està per fer”. I les regidores i regidors de Compromís-MoVe ens comprometem a fer-ho com millor sabem, amb humilitat, senzillesa, esperit de superació i comptant amb la complicitat de totes les veïnes i de tots els veïns.

Moltes gràcies i bon dia.

 

EN CASTELLANO

Compañeros y compañeras de la corporación municipal, representantes de las entidades y asociaciones de Llíria que hoy nos acompañan, familiares y amigos, vecinos y vecinas de Llíria, buen día a todos y a todas:

En primer lugar, quiero trasladar, desde COMPROMIS-MOVE, la más sincera felicitación al compañero, buen amigo y nuevo alcalde de la Ciudad, Manolo Civera, así como a las nuevas y nuevos concejales que formaremos parte de esta X legislatura democrática desde la Constitución del 78. Una corporación plural, diversa y sin ninguna mayoría, tal y como decidieron los ciudadanos el último 24 de mayo.

Igualmente, desde la Coalición Compromís-MoVe, queremos agradecer especialmente y dar las gracias públicamente a las cerca de 2.500 personas que han depositado su confianza y su voto en este movimiento político y ciudadano que, sin duda, ha sido parte activa y fundamental del cambio en estas últimas elecciones. Y que a partir de ahora contará con 5 ediles en este pleno municipal.

Un hito conseguido en contra de todas las encuestas y valoraciones, con una coalición novedosa que ha conjugado la juventud y la experiencia; la frescura de la política y la consistencia de la propuesta; la rebeldía contra las injusticias que estamos viviendo y la serenidad para abordar nuevas soluciones con nuevas propuestas. Una fuerza cargada de esperanza e ilusión ante los nuevos tiempos que viene por delante (tiempos difíciles, lo sabemos).

Sin darnos cuenta, se ha materializado una revolución democrática, sana, sin complejos, con propuestas y nuevos modelos de convivencia, donde jóvenes y no tan jóvenes quieren recuperar la ilusión, la esperanza de encontrar nuevos caminos y también, como no, de tener un futuro en condiciones.

Cómo decía el insigne poeta Estellés: “Asumirás la voz de un pueblo y será la voz de tu pueblo, y serás, para siempre, pueblo,..”. Desde Compromiso-MoVe hemos querido asumir la voz del pueblo de Llíria, una voz que reclamaba un cambio en profundidad, igual que ha pasado con la gran mayoría de pueblos y ciudades de la Comarca del Camp de Túria y del País Valenciano. Una voz que ahora reclama responsabilidad y entendimiento para llevar adelante políticas de progreso unitarias y sin fisura.

Desde la responsabilidad política y atendiendo al mandamiento ciudadano expresado en las urnas, hemos querido cristalizar y visualizar que COMPROMÍS-MOVE apuesta por el cambio de rumbo en este ayuntamiento, y así lo hemos manifestado con el apoyo que hemos dado al nuevo alcalde en este pleno de investidura. Siendo un punto y seguido en las conversaciones y negociaciones para acabar de conformar un bloque de progreso potente que haga frente a los nuevos retos que tiene por delante la Ciudad de Llíria.

Queremos recuperar la sonrisa de una ciudad que nos encontramos apagada, vulnerable y empobrecida. Tenemos muchas ganas de poner en práctica los centenares de propuestas e iniciativas que hemos yendo elaborando junto a la ciudadanía durante años y que han formado parte de nuestro ADN y son el contrato con los movimientos vecinales y barrios de la localidad, que es el programa electoral que hemos terminado y que queremos compartir. Iniciativas que no tienen otra finalidad que, mejorar la calidad de vida de las personas y posibilidades la felicidad y el bienestar de todos los días.

Estamos determinados a hacerlo posible, a demostrar que somos la garantía del cambio.

Un cambio donde todas las personas puedan volver a sentirse ciudadanos y ciudadanas, y que no será posible si muchas familias de Llíria tienen que dedicar 24h al día a subsistir y poder buscar la manera de poder comer.

Un cambio para que nuestra ciudad y el ayuntamiento vuelven a ser referentes de la comarca en todos los ámbitos. Un cambio donde la palabra y la propuesta vuelven a ser protagonistas de la vida pública, donde las ideas y el razonamiento sean los motores del cambio. Ya que estamos viviendo momentos trepidantes donde la política de plató y gran titular están soterrando el debate sobre qué modelo de ciudad queremos y cual tiene que ser el modelo de convivencia futura.

Este cambio significa volver a hacer política desde el sentido, el diálogo y la cooperación, pensando en los intereses colectivos y siempre poniendo la mirada en la protección de los sectores más vulnerables y en la investigación de la igualdad y la dignidad de las personas como centro de las políticas públicas.

Tenemos el reto de configurar un gran equipo para dirigir el ayuntamiento. Con unos cargos públicos que tienen que sellar el compromiso de aplicar un Gobierno Abierto, transparente, dialogante, participativo y que sobre todo tiene que hacer un gran ejercicio, el de escuchar a sus vecinos y vecinas.

Tenemos también un proyecto de ciudad a largo plazo, pero que tiene que dar respuestas inmediatas a las emergencias democráticas y sociales que tenemos planteadas. Porque desde el primer minuto tendremos que resolver las situaciones de severa exclusión social que desgraciadamente tenemos muy cerca y que llegan al maldito extremo de saber que hay niñas y niños que pasan hambre en la ciudad.

Esta legislatura es sin duda un punto de inflexión en la concepción democrática de las instituciones y como no, en la forma de trabajar en el ayuntamiento de Llíria. Tenemos que volver a situar a las personas como eje de toda acción municipal e invitar a un nuevo diálogo social que sea el motor del cambio. Dónde todas las formaciones políticas tengamos que situar la palabra como epicentro de entendimiento, la transparencia como norma y la participación como la nueva manera de gobernar.

Tenemos ganas y mucha ilusión, y un coraje forjado en base de mucho trabajo y complicidades en la gente que nos rodea y que vive la realidad del día a día. Los llirianos y llirianas, sin distinción de lugar de residencia, nacionalidad, color de la piel, orientación sexual o credo, queremos aquello que nos corresponde, nada más y nada menos. Y nosotros, desde Compromis-MoVe, vamos a reclamar a las instituciones que correspondo, también sin mirar color político, todo aquello que nuestra ciudad necesita, siendo críticos y pensando siempre en clave local y aquello que mejor sirva a los intereses de nuestros conciudadanos.

Tenemos colegios e institutos sin construir o sin ampliar, cerca de 3.000 parados, polígonos fantasma, PAIs inacabados y con problemas, no contamos ni con Centro de día, ni con ningún escoleta de 0-3 años.

Nos prometieron un hospital comarcal y nos han hecho una extensión de Arnau de Vilanova (con carencia de servicios y especialidades). Tenemos una justicia bloqueada con un edificio obsoleto y sin espacio. Una comisaría de Policía Local deficiente y en mal estado. Y una administración local que durante los últimos años se ha alejado de la ciudadanía a la que tiene que servir.

Estas y otras necesidades son y serán las que nos preocuparán y nos ocuparán.

A partir de ahora se tienen que afrontar de inmediato dos emergencias que debilitan las personas y empobrecen la sociedad:

1.- LA EMERGENCIA SOCIAL: estableciendo medidas en corto y mediano plazo que estén dirigidas a rescatar a las personas más desfavorecidas.

2.- LA EMERGENCIA DEMOCRÁTICA: estableciendo limitación en el poder, incluyendo nuevos mecanismos de participación ciudadana y de transparencia en la gestión y en la toma de decisiones.

En definitiva, queremos hacer una apuesta decidida por que el ayuntamiento vuelva a ser la casa del pueblo, donde todos los ciudadanos se sentimos acogidos y encontremos respuesta a nuestras consultas, inquietudes y demandas. Queremos un ayuntamiento cercano, donde la información sea fluida entre administración y administrados. Con portales de transparencia y nuevas tecnologías para la tramitación administrativa y consulta vecinal.

Queremos que ese pacto que hemos sellado día a día con la ciudadanía de Llíria se traslade al nivel institucional. Con el fin de llevar adelante las políticas de progreso y futuro que Llíria necesita.

Un futuro verde, de izquierdas, valenciano, igualitario, justo y participativo para conseguir una VERDADERA DEMOCRACIA CIUDADANA.

Cómo decía Miquel Martí y Pol, “Todo es posible y todo está por hacer”. Y las concejales y los concejales de Compromís-MoVe nos comprometemos a hacerlo cómo mejor sabemos, con humildad, sencillez, espíritu de superación y contando con la complicidad de todas las vecinas y de todos los vecinos.

Muchas gracias y buenos días.

Arxivat en: Compromís, Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *