El PSOE de Llíria vol privatitzar al 100% el servei de transport públic local

Compromís-MoVe reclama alternatives públiques, més sostenibles i que es redacte el pla de mobilitat local, fent una planificació que encaixe amb la nova Entitat Metropolitana de Transport que pretén impulsar la Generalitat.

El grup municipal de Compromís- MoVe ha considerat “inadmissible” que per part d’un govern (teòricament) d’esquerres es pretenga privatitzar directament “amb els diners de tots” un servei bàsic en la localitat, com és transport públic.

Segons l’edil de Compromís-MoVe i portaveu de la Coalició en la Comissió de Serveis Municipals, Vallivana Murgui, la Generalitat està estudiant la reversió de moltes concessions públiques i l’elaboració d’un nou model de transport i mobilitat que done servei en tota l’àrea Metropolitana de València. On s’està abordant la connexió de les diferents localitats del Camp de Túria i Els Serrans amb l’hospital de Llíria. Fet que entra en contradicció amb la proposta del Govern Local de la capital edetana, que vol que siguen els ciutadans de Llíria els que assumisquen aquest servei impropi amb els seus impostos.

Per a Murgui, primer el que hauria de realitzar Llíria és redactar i aprovar un Pla de mobilitat que definisca les actuacions a realitzar en un futur proper. Pla que va ser eliminada la seua consignació per part de l’alcalde del pressupost de 2015 i que el PSOE ni tenia previst incorporar en el de 2016. Va haver de ser una esmena a la totalitat dels comptes municipals la que va tornar a generar aquesta partida. Però que a meitat d’any, encara es troba sense licitar.

En segon lloc, caldria esperar a veure el disseny del nou ens Metropolità de Transport de viatgers que va a impulsar la Generalitat Valenciana per a l’àrea de València Ciutat, Horta Nord, Horta Sud i Camp de Túria, per culminar el procés amb el disseny i planificació d’un servei públic i directe a nivell local que completara els ja existents.

Des de de Compromís-MoVe, s’addueix que els socialistes no han contemplat en cap moment la possibilitat de la gestió pública, han anat directament a proposar la privatització, quan tots sabem que al final és més cara i ofereix menys garanties. El mateix que ocorre amb altres serveis municipals com la neteja viària, la recollida de residus o la neteja d’edificis municipals, on el benefici se’l porten quatre empreses privades.

Compromís-MoVe anuncia el seu rebuig a aquesta mercantilització d’aquest servei que tan bons resultats ha donat des de la seua gestió directa per l’ajuntament, ja que la privatització deixa en segon pla aspectes fonamentals del servei, com la seua seguretat, la seua eficiència o les condicions laborals dels treballadors, que acaben sent menyscabats en benefici dels interessos privats mercantils”, ha afegit Murgui.

NO_privatitzacio_BUS_Lliria

 

 

 

 

 

El PSOE de Llíria quiere privatizar al 100% el servicio de transporte público local

Compromís-MoVe reclama alternativas públicas, más sostenibles y que se redacte el plan de movilidad local, haciendo una planificación que encaje con la nueva Entidad Metropolitana de Transporte que pretende impulsar la Generalitat.

El grupo municipal de Compromís- MoVe ha considerado “inadmisible” que por parte de un gobierno (teóricamente) de izquierdas se pretenda privatizar directamente “con el dinero de todos” un servicio básico en la localidad, como es transporte público.

Según la edil de Compromís-MoVe y portavoz de la Coalición en la Comisión de Servicios Municipales, Vallivana Murgui, la Generalitat está estudiando la reversión de muchas concesiones públicas y la elaboración de un nuevo modelo de transporte y movilidad que de servicio en toda el área Metropolitana de Valencia. Donde se está abordando la conexión de las diferentes localidades del Camp de Túria y Los Serranos con el hospital de Llíria. Hecho que entra en contradicción con la propuesta del Gobierno Local de la capital edetana, que quiere que sean los ciudadanos de Llíria los que asuman este servicio impropio con sus impuestos.

Para Murgui, primero lo que tendría que realizar Llíria es redactar y aprobar un Plan de movilidad que definiese las actuaciones a realizar en un futuro próximo. Plan que fue eliminada su consignación por parte de la alcalde del presupuesto de 2015 y que el PSOE ni tenía previsto incorporar en el de 2016. Tuvo que ser una enmienda a la totalidad de las cuentas municipales la que volvió a generar esta partida. Però que a mitad de año, todavía se encuentra sin licitar.

En segundo lugar, habría que esperar a ver el diseño del nuevo ente Metropolitano de Transporte de viajeros que va a impulsar la Generalitat Valenciana para el área de Valencia Ciudad, Horta Nord, Horta Sud y Camp de Túria, para culminar el proceso con el diseño y planificación de un servicio público y directo a nivel local que completase lo ya existentes.

Des de Compromís-MoVe, se aduce que los socialistas no han contemplado en ningún momento la posibilidad de la gestión pública, han ido directamente a proponer la privatización, cuando todos sabemos que al final es más cara y ofrece menos garantías. Lo mismo que ocurre con otros servicios municipales como la limpieza viaria, la recogida de residuos o la limpieza de edificios municipales, donde el beneficio se lo llevan cuatro empresas privadas.

Compromís-MoVe anuncia su rechazo a esta mercantilización de este servicio que tan buenos resultados ha dado desde su gestión directa por el ayuntamiento, ya que la privatización deja en segundo plano aspectos fundamentales del servicio, como su seguridad, su eficiencia o las condiciones laborales de los trabajadores, que acaban siendo menoscabados en beneficio de los intereses privados mercantiles”, ha añadido Murgui.

Arxivat en: Compromís, Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *