Llíria es dota de partida pressupostaria per abordar les obres d’urbanització del nou IES Camp de Túria

Garcia: “La proposta realitzada pel Grup de Compromís-MoVe és aprovada pel ple de l’ajuntament i es crea una partida inicial de 567.681,65 euros”.

Com ja va informar a l’inici de l’any el Diputat i Regidor de Llíria, Paco Garcia Latorre, la Conselleria d’Educació ha iniciat els tràmits per construir el nou IES Camp de Túria a Llíria.

La conselleria està finalitzant la revisió del projecte d’execució del centre, que va ser redactat per CIEGSA, un tràmit que una vegada conclòs passarà a fase de licitació de les obres. Però que no podran ser adjudicades si l’ajuntament no compleix amb els seus compromisos d’urbanitzar i dotar de serveis (llum i aigua) la parcel·la on ha de situar-se el nou IES Camp de Túria en la barriada de Mura.

El diputat de Compromís, ha posat l’accent en la necessitat de dur a terme aquestes obres tan necessàries. De fet, ha presentat diverses propostes al Ple per poder anar agilitzant els tràmits. Aprofitant altres unitats d’execució en marxa per poder portar el subministrament elèctric a aquesta parcel·la.

Ara, el grup de Compromís ha fet un pas més qualitatiu, apunta García. Atès que existia un romanent sense assignar en la liquidació del 2016, el qual ascendia a 567.681,65 euros, hem proposat que es fera finalista i es dedicara a les obres que l’ajuntament ha d’escometre. Una proposta que va elevar el Grup de Compromís-Move en l’últim ple ordinari de juny i que va ser aprovada pel mateix.

Amb aquesta acció, apunta García, estem més prop de poder tenir aquesta infraestructura educativa a Llíria. Una instal·lació que fa dècades es ve reivindicant i que la Conselleria d’Educació ha fet pròpia incloent-la en el Pla d’Infraestructura a executar en aquesta legislatura.

El nou centre se situarà en un solar cedit per l’Ajuntament de Llíria a la Generalitat al barri de Mura, i d’ell dependran també l’emplaçament definitiu de l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola Permanent d’Adults.

Llíria se dota de partida presupuestaria para abordar las obras de urbanización del nuevo IES Camp de Túria

García: “La propuesta realizada por el Grupo de Compromís-MoVe es aprobada por el pleno del ayuntamiento y se crea una partida inicial de 567.681,65 euros”.

Como ya informó a principios de año el Diputado y Concejal de Llíria, Paco García Latorre, la Conselleria de Educación ha iniciado los trámites para construir el nuevo IES Camp de Túria en Llíria.

La conselleria está finalizando la revisión del proyecto de ejecución del centro, que fue redactado por CIEGSA, un trámite que una vez concluido pasará a fase de licitación de las obras. Pero que no podrán ser adjudicadas si el ayuntamiento no cumple con sus compromisos de urbanizar y dotar de servicios (luz y agua) la parcela donde debe ubicarse el nuevo IES Camp de Túria en la barriada de Mura.

El diputado de Compromís, ha hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo estas obras tan necesarias. De hecho, ha presentado diversas propuestas al Pleno para poder ir agilizando los trámites. Aprovechando otras unidades de ejecución en marcha para poder llevar el suministro eléctrico a esta parcela.

Ahora, el grupo de Compromís ha dado un paso más cualitativo, apunta García. Dado que existía un remanente sin asignar en la liquidación del 2016, el cual ascendía a 567.681,65 euros, hemos propuesto que se haga finalista y se dedique a las obras que el ayuntamiento ha de acometer. Una propuesta que elevó el Grupo de Compromís-Move en el último pleno ordinario de junio y que fue aprobada por el mismo.

Con esta acción, apunta García, estamos más cerca de poder tener esta infraestructura educativa en Llíria. Una instalación que hace décadas se viene reivindicando y que la Conselleria de Educación ha hecho propia incluyéndola en el Pla de Infraestructura a ejecutar en esta legislatura.

El nuevo centro se ubicará en un solar cedido por el Ayuntamiento de Llíria a la Generalitat en el barrio de Mura, y de él dependerán también el emplazamiento definitivo de la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela Permanente de Adultos.

Arxivat en: Compromís, Cultura i Educació, Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *