Llíria renovarà el Camp de Futbol 7 amb el Fons de Cooperació Municipal

Compromís-MoVe proposa invertir els 405.440 euros d’ajudes provinents de Diputació i la Generalitat a adequar la pista clausurada del poliesportiu de “El Canó.

El ple de l’Ajuntament de Llíria va aprovar la proposta de Compromís-Move que el Pla de Cooperació Municipal, cofinançat per la Diputació de València i la Generalitat, es destine íntegrament a posar novament en funcionament el Camp de Futbol 7 de gespa artificial que va ser clausurat fa uns mesos pel seu mal estat per a la pràctica de l’esport.

Segons el portaveu Municipal de la Coalició, Paco Garcia Latorre, hem intentat buscar una solució ràpida i eficaç perquè els usuaris d’aquesta instal·lació, i més concretament els que practiquen el futbol, tinguen novament aquest camp en perfecte estat per al seu ús, ja que la seua clausura ha minvat molt les possibilitats d’entrenaments i usos en competicions.

A part, apunta l’edil de Compromís-MoVe, amb l’aparició de nous forats en l’altre Camp de Futbol 11, la instal·lació podria arribar a tenir clausurats en breu 2 dels 3 camps que hi ha en la mateixa, amb el perjudici que causaria als esportistes que diàriament fan ús de la mateixa.

Per la seua banda, els clubs i pares i mares dels joves que practiquen esport en aquest recinte municipal han manifestat la seua satisfacció per aquesta iniciativa, la qual esperen no es demore molt en el temps la seua realització.

MILLORA DE ACCESSOS AL POLIESPORTIU “EL CANÓ”

D’altra banda, Garcia assenyala que, els 237.224,83 euros del Pla Provincial d’Obres i Serveis de 2017, els quals es proposava inicialment destinar-los a la reparació dels camps de futbol, seran destinats finalment a millorar l’accés a les instal·lacions del Poliesportiu “El Canó”. Unes obres que consistiran en obrir un vial des de la rodona de el “Molí dels Vents”, fins a la pròpia entrada del poliesportiu, el qual estarà completament urbanitzat amb voreres, arbrat i un carril bici que connectarà amb l’existent en l’autovia de Llíria CV-35 i que actualment finalitza en l’entrada de l’Avinguda dels Furs.

Amb la realització d’aquestes dues actuacions, apunta el portaveu de Compromís-Move, juntament amb la que s’ha dut a terme en el Pavelló Pla de l’Arc i unes altres de menor calat realitzades en el municipi, el Govern de la Generalitat i la Diputació de València han invertit prop d’1 milió d’euros a Llíria, mostrant la seua gran labor de gestió i de col·laboració amb les entitats locals.

Llíria renovará el Campo de Futbol 7 con el Fondo de Cooperación Municipal

Compromís-MoVe propone invertir los 405.440 euros de ayudas provenientes de Diputación y la Generalitat en adecuar la pista clausurada del polideportivo de “El Canó.

El pleno del Ayuntamiento de Llíria aprobó la propuesta de Compromís-Move de que el Plan de Cooperación Municipal, cofinanciado por la Diputación de Valencia y la Generalitat, se destine íntegramente a poner nuevamente en funcionamiento el Campo de Futbol 7 de césped artificial que fue clausurado hace unos meses por su mal estado para la práctica del deporte.

Según el portavoz Municipal de la Coalición, Paco Garcia Latorre, hemos intentado buscar una solución rápida y eficaz para que los usuarios de esta instalación, y más concretamente los que practican el futbol, tengan nuevamente este campo en perfecto estado para su uso, ya que su clausura ha mermado mucho las posibilidades de entrenamientos y usos en competiciones.

A parte, apunta el edil de Compromís-MoVe, con la aparición de nuevos agujeros en el otro Campo de Futbol 11, la instalación podría llegar a tener clausurados en breve 2 de los 3 campos que hay en la misma, con el perjuicio que causaría a los deportistas que diariamente hacen uso de la misma.

Por su parte, los clubes y padres y madres de los jóvenes que practican deporte en este recinto municipal han manifestado su satisfacción por esta iniciativa, la cual esperan no se demore mucho en el tiempo su realización.

MEJORA DE ACCESSOS AL POLIDEPORTIVO “EL CANÓ”

Por otro lado, Garcia señala que, los 237.224,83 euros del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2017, los cuales se proponía inicialmente destinarlos a la reparación de los campos de futbol, serán destinados finalmente a mejorar el acceso a las instalaciones del Polideportivo “El Canó”. Unas obras que consistirán en abrir un vial des de la rotonda del “Molí dels Vents”, hasta la propia entrada del polideportivo, el cual estará completamente urbanizado con aceras, arbolado y un carril bici que conectara con el existente en la autovía de Llíria CV-35 y que actualmente finaliza en la entrada de la Avenida dels Furs.

Con la realización de estas dos actuacions, apunta el portavoz de Compromís-Move, junto con la que se ha llevado a cabo en el Pabellón Pla de l’Arc y otras de menor calado realizadas en el municipi, el Gobierno de la Generalitat i la Diputación de Valencia han invertido cerca de 1 millón de euros en Llíria, mostrando su gran labor de gestión y de colaboración con las entidades locales.

 

Arxivat en: Compromís, Llíria, Política Municipal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *