Compromis-MoVe denuncia la privatització del servei de recollida de poda de Llíria

Murgui: “És irracional que tenint mitjans l’ajuntament, s’haja de contractar amb empreses privades que d’entrada costen més diners als contribuents”.

La mala gestió, la falta de previsió i la improvisació són els elements que caracteritzen les polítiques que s’estan duent a terme en els diferents serveis que es presten a la ciutadania des de l’ajuntament de Llíria per l’actual equip de govern. Des de principi d’any s’havia proposat una planificació dels serveis de recollida de residus, tant en la part d’escombraries, com en el de recollida de poda i de deixalles. Igual que pressupostàriament Compromis-Move havia plantejat la compra de dos nous camions per al servei de Recollida de Residus Sòlids (RSU). Però ni s’ha atès la planificació del servei, ni s’ha actualitzat la flota per a la seua millor prestació. Finalment s’ha amuntegat el treball i s’ha agafat el camí més fàcil i costós, privatitzar part de la recollida, en aquest cas la poda.

És irracional, que mentre s’eliminen partides del pressupost per a la contractació de personal en la Brigada de Residus Sòlids, se done ordre de contractar una empresa privada per a la recollida de la poda. Sent que el Servei de RSU té la maquinària adequada per realitzar aquestes tasques i a més aquest proper mes de juliol es va a reforçar l’ajuntament amb més de 50 persones del Pla d’Ocupació, moltes de les quals recauran en les diferents brigades municipals, entre elles la de recollida de residus.

Segons la edil de Compromís-MoVe, Vallivana Murgui Ortega, l’afany privatizador del PSOE supera les pitjors etapes privatizadores del PP. No han volgut re municipalizar la neteja viària (amb un cost d’uns 400 mil euros/any), fet que comportava una estalvi directe als ciutadans de més del 25%, han tornat a privatitzar els serveis de jardineria de Vall de Llíria, s’ha tret la licitació de la recaptació saltant-se les clàusules socials de subrogació del personal, i ara, es pretén privatitzar el servei de recollida de la poda. Al mateix temps que es té la incoherència de demanar mitjançant moció a la Generalitat que es presten per gestió directa serveis com el 112.

Aquests fets demostren que els responsables polítics del PSOE de Llíria no representen ni els valors de servei públic i gestió directa que preconitza la seua formació, ni molt menys la defensa dels drets dels treballadors, ja que se salten les clàusules socials en les contractacions públiques.

Per Murgui, aquesta decisió és “injustificable” i respon a altres interessos ocults que gens tenen a veure amb una bona prestació del servei, ja que l’ajuntament disposa de maquinària, i a partir del proper mes juliol de personal per poder recollir la poda a les urbanitzacions de Llíria.

Compromis-MoVe denuncia la privatización del servicio de recogida de poda de Lllíria

Murgui: “Es irracional que teniendo medios el ayuntamiento, se tenga que contratar con empresas privadas que de entrada cuestan más dinero a los contribuyentes”.

La mala gestión, la falta de previsión y la improvisación són las elementos que caracterizan las políticas que se están llevando a cabo en los diferentes servicios que se prestan a la ciudadanía desde el ayuntamiento de Llíria por el actual equipo de gobierno.

Desde principio de año se había propuesto una planificación de los servicios de recogida de residuos, tanto en la parte de basuras, como en el de recogida de poda y de enseres. Al igual que presupuestariamente Compromis-Move había planteado la compra de dos nuevos camiones para el servicio de Recogida de Residuos Sólidos (RSU). Pero ni se ha atendido la planificación del servicio, ni se ha actualizado la flota para su mejor prestación. Finalmente se ha amontonado el trabajo y se ha cogido el camino más fácil y costoso, privatizar parte de la recogida, en este caso la poda.

Es irracional, que mientras se eliminan partidas del presupuesto para la contratación de personal en la Brigada de Residuos Sólidos, se de orden de contratar una empresa privada para la recogida de la poda. Siendo que el Servicio de RSU tiene la maquinaria adecuada para realizar estas tareas y además este próximo mes de julio se va a reforzar el ayuntamiento con más de 50 personas del Plan de Empleo, muchas de las cuales recaerán en las distintas brigadas municipales, entre ellas la de recogida de residuos.

Según la edi de Compromís-MoVe, Vallivana Murgui Ortega, el afán privatizador del PSOE supera las peores etapas privatizadoras del PP. No han querido re municipalizar la limpieza viaria (con un coste de unos 400 mil euros/año), hecho que comportaba una ahorro directo a los ciudadanos de más del 25%, han vuelto a privatizar los servicios de jardinería de Vall de Llíria, se ha sacado la licitación de la recaudación saltándose las clausulas sociales de subrogación del personal, y ahora, se pretende privatizar el servicio de recogida de la poda. Al tiempo que se tiene la incoherencia de pedir mediante moción a la Generalitat que se presten por gestión directa servicios como el 112.

Estos hechos demuestran que los responsables políticos del PSOE de Llíria no representan ni los valores de servicio público y gestión directa que preconiza su formación, ni mucho menos la defensa de los derechos de los trabajadores, ya que se saltan las clausulas sociales en las contrataciones públicas.

Para Murgui, esta decisión es “injustificable” y responde a otros intereses ocultos que nada tienen que ver con una buena prestación del servicio, ya que el ayuntamiento dispone de maquinaria, y a partir del próximo mes julio de personal para poder recoger la poda en las urbanizaciones de Llíria.

Arxivat en: Compromís, Llíria, Política Municipal, Urbanisme i Medi Ambient

Comentaris

  1. Joan diu:

    El servicio de recogida de la poda en lliria algo que no les costava nada alos ciudadanos del pueblo por ser un servicio gratuito de el ayuntamiento, aora tendran que sacar algun impuesto que tendremos que pagar todos incluidos los ciudadanos que no producen residuos de poda, para que no les salga cara la jugadita de privatizar.
    Mui vien “psoe” sigue asi k bas mui vien.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *