Carrases rebrà una inversió municipal d’1 milió d’euros per a poder engegar-se

García: “La re activació econòmica i industrial són dos dels eixos principals que Compromís-MoVe ha impulsat en aquesta legislatura”.

Compromís-MoVe ha  aprovat en el ple municipal la dotació de prop d’1 milió d’euros per a la finalització de diverses obres i instal·lacions en el Polígon Industrial de Carrases.

Segons el portaveu de la Coalició en l’ajuntament de Llíria, Paco Garcia Latorre, les obres d’urbanització interior del Polígon Industrial van ser recepcionadas fa uns anys, sense previsió que en el mateix s’anara a instal·lar alguna empresa, fet que ha provocat la realització de diversos actes vandàlics i robatoris en transformadors i depuradora que actualment cal tornar a reposar. A part d’una nova quantitat que cal sumar per a fer front als sobre costos per re taxació de les obres d’urbanització.

Amb tot açò, apunta García, l’ajuntament de Llíria haurà d’invertir prop d’1 milió d’euros (exactament 995.195,2 euros), els quals vénen derivats de tres actuacions concretes: 1) La reposició de tots els elements relacionats amb el subministrament elèctric, els quals ascendeixen a  516.265,35 euros; 2) La reparació dels desperfectes relacionats amb el Cicle lntegral de l’Aigua, amb una inversió en una 1ª Fase de posada a punt de la Depuradora de Carrases que ascendeix a 288.005.70 euros; i 3) Cobrir els sobre costos que suposarà la dotació dels serveis exteriors de llum i aigua, els quals ascendeixen a 190.924.15 euros.

Per al portaveu de Compromís-MoVe, una part d’aquestes actuacions i inversions s’hagueren pogut evitar a les arques públiques municipals i a les butxaques dels veïns de Llíria si no s’haguera realitzat una recepció tan precipitada de les obres d’urbanització interiors, les quals s’havien d’haver rebut conjuntament amb les exteriors i no per separat, ja que açò ha derivat que el responsable del seu manteniment haja sigut l’ajuntament i, ara, el que ha de reposar els desperfectes i elements robats. Un cost que suposa el 80% d’aquestes inversions.

D’altra banda, la re taxació que s’ha presentat per part de l’Agent urbanitzador de prop dels 5 milions d’euros, va a suposar una nova càrrega no solament als propietaris, sinó també al propi ajuntament, que pel seu aprofitament en el mateix polígon també deu contribuir al seu finançament, havent de pagar els prop de 200 mil euros abans esmentats.

LLICÈNCIA A POWER ELECTRONICS

D’altra banda, felicitem que se li haja concedit la llicència d’obres a l’empresa de Power Electronics perquè comence a construir les naus i instal·lacions que hauran d’albergar i reagrupar les factories que tenen a Paterna, L’Eliana i Higueruelas, centralitzant la seua producció ací a Llíria. Un fet que servirà per a potenciar aquest polígon industrial de Carrases i serà el motor perquè altres empreses del sector es puguen interesses per aquest recinte industrial. Com ja anunciat Pinturas Montó.

García assenyala que la inversió del  milió d’euros era necessària, ja que de la posada en funcionament de la depuradora del Polígon de Carrases i la possibilitat de tenir connexió elèctrica, depenia la concessió o no de la llicència d’obres a aquesta multinacional.

Carrases recibirá una inversión municipal de 1 millón de euros para poder ponerse en marcha

García: “La re activación económica e industrial son dos de los ejes principales que Compromís-MoVe ha impulsado en esta legislatura”.

Compromís-MoVe ha  aprobado en el pleno municipal la dotación de cerca de 1 millón de euros para la finalización de diversas obras e instalaciones en el Polígono Industrial de Carrases.

Según el portavoz de la Coalición en el ayuntamiento de Llíria, Paco Garcia Latorre, las obras de urbanización interior del Polígono Industrial fueron recepcionadas hace unos años, sin previsión de que en el mismo se fuese a ubicar alguna empresa, hecho que ha provocado la realización de diversos actos vandálicos y robos en transformadores y depuradora que actualmente hay que volver a reponer. A parte de una nueva cantidad que hay que sumar para hacer frente a los sobre costes por retasación de las obras de urbanización.

Con todo ello, apunta García, el ayuntamiento de Llíria deberá invertir cerca de 1 millón de euros (exactamente 995.195,2 euros), los cuales vienen derivados de tres actuaciones concretas: 1) La reposición de todos los elementos relacionados con el suministro eléctrico, los cuales ascienden a  516.265,35 euros; 2) La reparación de los desperfectos relacionados con el Ciclo lntegral del Agua, con una inversión en una 1ª Fase de puesta a punto de la Depuradora de Carrases que asciende a 288.005.70 euros; y 3) Cubrir los sobre costes que supondrá la dotación de los servicios exteriores de luz y agua, los cuales ascienden a 190.924.15 euros.

Para el portavoz de Compromís-MoVe, una parte de estas actuaciones e inversiones se hubiesen podido evitar a las arcas públicas municipales y a los bolsillos de los vecinos de Llíria si no se hubiese realizado una recepción tan precipitada de las obras de urbanización interiores, las cuales se tenían que haber recibido conjuntamente con las exteriores y no por separado, ya que ello ha derivado en que el responsable de su mantenimiento haya sido el ayuntamiento y, ahora, el que ha de reponer los desperfectos y elementos robados. Un coste que supone el 80% de estas inversiones.

Por otro lado, la retasación que se ha presentado por parte del Agente urbanizador de cerca de los 5 millones de euros, va a suponer una nueva carga no solo a los propietarios, sino al propio ayuntamiento, que por su aprovechamiento en el mismo polígono también debe de contribuir a su financiación, teniendo que pagar los cerca de 200 mil euros antes mencionados.

LICENCIA A POWER ELECTRONICS

Por otro lado, felicitamos que se le haya concedido la licencia de obras a la empresa de Power Electronics para que empiece a construir las naves e instalaciones que habrán de albergar y reagrupar las factorías que tienen en Paterna, La Eliana e Higueruelas, centralizando su producción aquí en Llíria. Un hecho que servirá para potenciar este polígono industrial de Carrases y será el motor para que otras empresas del sector se puedan interesas por este recinto industrial. Como ya ha anunciado Pintura Montó.

García señala que la inversión del  millón de euros era necesaria, ya que de la puesta en marcha de la depuradora del Polígono de Carrases y la posibilidad de tener conexión eléctrica, dependía la concesión o no de la licencia de obras a esta multinacional.

Arxivat en: Compromís, Llíria, Política Municipal, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *