Llíria contracta l’elaboració d’un projecte EDUSI

Garcia: “La proposta de Compromís-Move per elaborar un projecte EDUSI per a Llíria es va presentar en 2015 i el Govern ha perdut ja 2 convocatòries”.

Mai és tard si la finalitat és bona. Aquesta màxima deuria aplicar-se al Govern de Llíria respecte de la possibilitat que el municipi s’acollira als projectes EDUSI  que es formulen a través dels Fons Europeus per al Desenvolupament Regional (FEDER).

Segons el portaveu de la Coalició, Paco Garcia Latorre, el Govern local per fi s’ha decidit a elaborar un projecte EDUSI per poder concórrer a l’última convocatòria dels fons europeus, la de les restes. Ja que des de que al desembre de 2015 es presentara una moció per part del nostre Grup Municipal i que va ser aprovada per unanimitat, per a la redaccion d’un projecte EDUSI que ens possibilitara poder accedir a demanar ajudes per valor de 5 milions d’euros, mai més s’ha sabut de la intenció de l’executiu local. Ja que es va perdre la 1ª convocatòria i tampoc es va voler concórrer a la 2ª convocatòria.

Segons la petició realitzada per contractar els serveis tècnics de redacció del projecte, amb el desenvolupament urbà sofert en les últimes dècades, Llíria manifesta mancances que, amb l’aplicació d’aquesta estratègia podrien començar a ser corregides i esmenades a nivell medi ambiental, urbà i social. Per tant, es fa necessari poder optar a l’obtenció de fons de finançament europeus per al desenvolupament futur sostenible del municipi i per a això és imprescindible la redacció del document EDUSI-LLIRIA.

És per això que, tenint la previsió que en breu temps pot realitzar-se la 3ª convocatòria per part del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de les restes que falten per assignar d’aquests fons europeus, és pel que s’ha decidit contractar amb una empresa la redacció del document que ha de servir de base per a la presentació de la sol·licitud de les ajudes.

Des de Compromís-MoVe ens felicitem que una proposta d’aquest calat presentada pel nostre Grup Municipal haja estat acceptada finalment pel Govern Local, encara que lamentem que s’haguen desaprofitat les 2 convocatòries anteriors per ser les més quantioses en ajudes i on més projectes han recalat a la Comunitat Valenciana.

Esperem que l’elecció de l’empresa encarregada de l’elaboració d’aquest document siga la més idònia, ja que es requereix molta especialització i coneixement del funcionament dels Fons Europeus per presentar un bon projecte i que siga acceptat.

NOTICIES RELACIONADES

http://lliria.compromis.net/2016/01/05/lajuntament-de-lliria-aprova-acollir-se-a-la-nova-linia-de-fons-feder/

Llíria contrata la elaboración de un proyecto EDUSI

Garcia: “La propuesta de Compromís-Move para elaborar un proyecto EDUSI para Llíria se presentó en 2015 y el Gobierno ha perdido ya 2 convocatorias”.

Nunca es tarde si la finalidad es buena. Esta máxima debería de aplicarse al Gobierno de Llíria respecto de la posibilidad de que el municipio se acogiera a los proyectos EDUSI  que se formulan a través de los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER).

Según el portavoz de la Coalición, Paco Garcia Latorre, el Gobierno local por fin se ha decidido a elaborar un proyecto EDUSI para poder concurrir a la última convocatoria de los fondos europeos, la de los restos. Ya que des de que en diciembre de 2015 se presentara una moción por parte de nuestro Grupo Municipal y que fue aprobada por unanimidad, para la redaccion de un proyecto EDUSI que nos posibilitase poder acceder a pedir ayudas por valor de 5 millones de euros, nunca más se ha sabido de la intención del ejecutivo local. Ya que se perdió la 1ª convocatoria y tampoco se quiso concurrir a la 2ª convocatoria.

Según la petición realizada para contratar los servicios técnicos de redacción del proyecto, con el desarrollo urbano sufrido en las últimas décadas, Llíria manifiesta carencias que con la aplicación de esta estrategia pudieran comenzar a ser corregidas y subsanadas a nivel medio ambiental, urbano y social. Por tanto, se hace necesario poder optar a la obtención de fondos de financiación europeos para el desarrollo futuro sostenible del municipio y para ello es imprescindible la redacción del documento EDUSI-LLIRIA.

Es por ello que, teniendo la previsión de que en breve tiempo puede realizarse la 3ª convocatoria por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública de los restos que faltan por asignar de estos fondos europeos, es por lo que se ha decidido contratar con una empresa la redacción del documento que ha de servir de base para la presentación de la solicitud de las ayudas.

Desde Compromís-MoVe nos felicitamos de que una propuesta de este calado presentada por nuestro Grupo Municipal haya sido aceptada finalmente por el Gobierno Local, aunque lamentamos que se hayan desaprovechado las 2 convocatorias anteriores por ser las más cuantiosas en ayudas y donde más proyectos han recalado en la Comunitat Valenciana.

Esperamos que la elección de la empresa encargada de la elaboración de este documento sea la más idónea, ya que se requiere mucha especialización y conocimiento del funcionamiento de los Fondos Europeos para presentar un buen proyecto y que sea aceptado.

 

Arxivat en: Compromís, Llíria, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *