Llíria estarà  inclosa en el PATEVAL

Garcia: “El Consell del Botànic establirà un instrument de coordinació del planejament municipal dels municipis de l’àrea metropolitana”.

Segons el diputat autonòmic de Compromís, Paco Garcia Latorre, la Generalitat Valenciana ha encarregat la redacció del Pla d’Acció Territorial de l’Àrea Metropolitana de València (PATEVAL). Aquest document servirà de “guia i referència per a la planificació integral del territori i així aconseguir que siga més eficient, habitable, cohesionat amb les infraestructures i al servei del nou model productiu”.

El PATEVAL, inclou un total de 90 municipis, entre ells el de Llíria,  i una població aproximada d’1.800.000 habitants. Les comarques que estan incloses en el mateix són: L´Horta, El Camp del Turia, La Foia de Bunyol, Els Serrans i part de la Ribera Alta del Xúquer. Segú l’encàrrec realitzat, la previsió és que es redacte durant el segon semestre de 2017 i s’expose al públic en 2018.

Per a Garcia, aquesta és una nova aposta de futur que materialitza el Govern del Botànic, establint una planificació de l’àrea metropolitana que permeta dotar als municipis de l’interior d’un marc de referència per a la presa de decisions estratègiques, tant per a la Generalitat com per als ajuntaments i futurs inversors.

Instrument per a coordinar planejaments de l’àrea metropolitana

En la redacció del PATEVAL haurà d’aparèixer també la proposta del sistema de ciutats on s’analitzarà tot el planejament municipal, el seu estat jurídic i la seua compatibilitat amb la infraestructura verda del territori i l’estratègia territorial de la Comunitat. A més, s’estudiaran les zones d’oportunitat que són susceptibles d’acollir els nous usos i activitats estratègiques de futur” i que “hauran d’estar connectades amb sistemes de transport sostenible d’alta capacitat.

En el PATEVAL també es definirà el sistema de mobilitat sostenible en el conjunt metropolità en coordinació amb els plans de mobilitat metropolitana que està duent a terme la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

Des de la Conselleria de Territori s’apunta que, aquest nou esquema de transport s’haurà de relacionar tant amb la infraestructura verda com amb les àrees d’oportunitat per a reservar sòls estratègics per a dotacions i equipaments de caràcter supramunicipal, bescanviadors de transport, usos logístics o parcs comarcals d’innovació. Tot açò sense oblidar el Corredor Mediterrani de transport i la seua integració en l’àrea metropolitana.

Llíria estará  incluida en el PATEVAL

Garcia: “El Consell del Botànic establecerá un instrumento de coordinación del planeamiento municipal de los municipios del área metropolitana”.

Para Garcia, esta es una nueva apuesta de futuro que materializa el Govern del Botànic, estableciendo una planificación del área metropolitana que permita dotar a los municipios del interior de un marco de referencia para la toma de decisiones estratégicas, tanto para la Generalitat como para los ayuntamientos y futuros inversores.Según el diputado autonómico de Compromís, Paco Garcia Latorre, la Generalitat Valenciana ha encargado la redacción del Plan de Acción Territorial del Área Metropolitana de Valencia (PATEVAL). Este documento servirá de “guía y referencia para la planificación integral del territorio y así conseguir que sea más eficiente, habitable, cohesionado con las infraestructuras y al servicio del nuevo modelo productivo”.

El PATEVAL, incluye un total de 90 municipios, entre ellos el de Llíria,  y una población aproximada de 1.800.000 habitantes. Las comarcas que están incluidas en el mismo son: L´Horta, El Camp del Turia, La Hoya de Buñol, Los Serranos y parte de La Ribera Alta del Xúquer. Segú el encargo realizado, la previsión es que se redacte durante el segundo semestre de 2017 y se exponga al público en 2018.

Instrumento para coordinar planeamientos del área metropolitana

En la redacción del PATEVAL deberá aparecer también la propuesta del sistema de ciudades donde se analizará todo el planeamiento municipal, su estado jurídico y su compatibilidad con la infraestructura verde del territorio y la estrategia territorial de la Comunitat. Además, se estudiarán las zonas de oportunidad que son susceptibles de acoger los nuevos usos y actividades estratégicas de futuro y que deberán estar conectadas con sistemas de transporte sostenible de alta capacidad.

En el PATEVAL también se definirá el sistema de movilidad sostenible en el conjunto metropolitano en coordinación con los planes de movilidad metropolitana que está llevando a cabo la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad.

Desde la Conselleria de Territorio se apunta que, este nuevo esquema de transporte -ha añadido el director general- se deberá relacionar tanto con la infraestructura verde como con las áreas de oportunidad para reservar suelos estratégicos para dotaciones y equipamientos de carácter supramunicipal, intercambiadores de transporte, usos logísticos o parques comarcales de innovación. Todo ello sin olvidar el Corredor Mediterráneo de transporte y su integración en el área metropolitana.

 

Arxivat en: Compromís, General, Llíria, Participació Ciutadana, Política Municipal, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *