El nou model de serveis social suposa duplicar els recursos i una ampliació de personal

Garcia: “La re municipalització ha suposat un canvi de 180 graus i la creació d’una xarxa racionalitzada i ben estructurada”.

La secretària autonòmica de Serveis Socials, Helena Ferrando ha presentat en Llíria el nou model de serveis socials que contempla duplicar la inversió per a l´increment de personal i la reducció de les ràtios d´atenció social.

El nou model, apunta el Diputat autonòmic de Compromís, Paco Garcia Latorre, que ha participat en la jornada, afecta a les comarques del Camp de Túria, Serrans i Racó d’Ademús, preveu la contractació de prop d’un centenar de nous professionals en aquestes comarques, amb una inversió de 3.125.728 euros . Suposa un increment del 225% respecte a l´any anterior. L´augment pressupostari permet dotar d’una major autonomia i funcionalitat els Equips Socials Base i la disminució de la ratio de professionals per habitant,

El Diputat ha explicat en la reunió els avanços legislatius en matèria de Serveis Socials i pressupostaris, on s’han avançat en noves fórmules per poder realitzar les contractacions els més aviat possible, tal i com han fet la gran majoria d’ajuntaments, gràcies a l’esforç pressupostaria i el nou model que des de la Conselleria de Polítiques Inclusives està impulsant la Vice Presidenta Mónica Oltra.

Igualment, el Diputat ha destacat la bona acollida re municipalitzadora d’estos serveis per part dels ajuntaments, sense la que no haguera estat possible dur endavant la implantació del nou model i poder atendre així les demandes ciutadanes que estaven bloquejades i estancades amb l’antic sistema.

Igualment, este nou model respon a criteris tècnics i objectius, deixant enrere el model partidista i arbitrari que es venia aplicant depenent de la sensibilitat de l’alcalde de torn o la afinitat política. Este nou sistema, apunta Garcia, seguirà cànons d’equitat, igualtat i racionalitat en la distribució de personal i recursos, seguint l’esquema que utilitza sanitat o educació a l’hora de dotar de professionals el sistemes educatius o sanitaris.

Garcia ha manifestat que enguany es treballarà de nou amb el Col·legi de Secretaris i Interventors per poder agilitzat més si cap les contractacions dels professionals, ja que este nou model ha suposat un nou jaciment d’ocupació per a persones ben preparades i titulades que fins ara estaven en l’atur o amb poques possibilitats de trobar feina. Així com la vertebració d’un model de Serveis Socials universal per a tot el territori valencià que dona una resposta efectiva i real a la ciutadania,

 

El nuevo modelo de servicios sociales supone duplicar los recursos y una ampliación de personal

Garcia: “La re municipalització ha supuesto un cambio de 180 grados y la creación de una red racionalitzada y bien estructurada”.

La secretaria autonómica de Servicios Sociales, Helena Ferrando ha presentado en Llíria el nuevo modelo de servicios sociales que contempla duplicar la inversión para l´incremento de personal y la reducción de las ratios d´atención social.

El nuevo modelo, apunta el Diputado autonómico de Compromiso, Paco Garcia Latorre, que ha participado en la jornada, afecta a las comarcas del Camp de Túria, Serranos y Rincón de Ademuz, prevé la contratación de cerca de un centenar de nuevos profesionales en estas comarcas, con una inversión de 3.125.728 euros . Supone un incremento del 225% respecto del año anterior. El aumento presupuestario permite dotar de una mayor autonomía y funcionalidad los Equipos Sociales Base y la disminución de la ratio de profesionales por habitante,

El Diputado ha explicado en la reunión los avances legislativos en materia de Servicios Sociales y presupuestarios, donde se ha avanzado en nuevas fórmulas para poder realizar las contrataciones lo más pronto posible, tal y cómo han hecho la gran mayoría de ayuntamientos, gracias al esfuerzo presupuestario y el nuevo modelo que desde la Consellería de Políticas Inclusivas está impulsando la Vice Presidenta Mónica Oltra.

Igualmente, el Diputado ha destacado la buena acogida re municipalizadora de estos Servicios por parte de los ayuntamientos, sin la que no hubiera sido posible llevar adelante la implantación del nuevo modelo y poder atender así las demandas ciudadanas que estaban bloqueadas y estancadas con el antiguo sistema.

Igualmente, este nuevo modelo responde a criterios técnicos y objetivos, dejando atrás el modelo partidista y arbitrario que se vendía aplicando dependiendo de la sensibilidad del alcalde de turno o la afinidad política. Este nuevo sistema, apunta Garcia, seguirá cánones de equidad, igualdad y racionalidad en la distribución de personal y recursos, siguiendo el esquema que utiliza sanidad o educación a la hora de dotar de profesionales los sistemas educativo o sanitario.

Garcia ha manifestado que este año se trabajará de nuevo con el Colegio de Secretarios e Interventores para poder agilizar más si cabe las contrataciones de los profesionales, ya que este nuevo modelo ha supuesto un nuevo yacimiento de empleo para personas muy preparadas y tituladas que hasta ahora estaban en el paro o con pocas posibilidades de encontrar trabajo. Así como la vertebración de un modelo de Servicios Sociales universal para todo el territorio valenciano que da una respuesta efectiva y real a la ciudadanía.

 

Arxivat en: Compromís, Llíria, Sanitat i Benestar Social

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *