MOCIÓ PER AUTORITZAR HORARIS D’ESTIU EN ESTABLIMENTS PÚBLICS ESTIU 2014

Des de la Conselleria de Governació i Justícia s’ha dictat una circular sobre horaris d’establiments públics per a l’estiu de 2014 en la que, els ajuntaments que ho consideren bo per al foment de l’activitat comercial de diverses activitats recreatives i establiments públics, puguen allargar l’horari d’apertura un hora més des del dia 13 de juny fins el 30 de setembre.

Esta circular i normes sobre l’aplicació d’horaris és aplicable a tots els municipis de la Comunitat, podent l’ajuntament corresponent autoritzar als locals que recull esta circular de Governació l’ampliació d’un hora més d’apertura sobre el previst per la norma amb caràcter general.

Per aquests motius presentem aquesta:

 

PROPOSTA D’ACORDS

 

PRIMER.-  Que l’Ajuntament de Llíria a través de l’òrgan municipal que corresponga, procedisca a l’autorització de l’apertura en un hora més dels locals previstos en la Circular de la Conselleria de Governació sobre horaris d’establiments públics per a 2014.

 

SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords als establiments de la localitat que puguen ser beneficiaris de la Circular de la Conselleria de Governació sobre horaris d’establiments públics per a 2014.

 

 

 

 

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.