COMPROMÍS PROPOSA DIVERSES ACTUACIONS A REALITZAR EN EL MARC DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL

Garcia: “Eliminar Barreres arquitectòniques, actuar contra la invasió de cactus al voltant de la Ciutat, neteja d’edificis, vials, sequiols, mobiliari i equipaments públics, són algunes de les propostes que el grup municipal ha remés mitjançant un escrit a l’ajuntament”

A partir del dia 1 d’octubre començaran a treballar les persones seleccionades dins el Pla d’Ocupació Local, un programa que va ser proposat al Ple de l’ajuntament pel grup de Compromís i que durant els pròxims tres mesos va a tindre ocupades a unes 50 persones a mitra jornada.

El portaveu de la Coalició, Paco García Latorre, ha proposat que un dels treballs que es poden desenvolupar per les persones destinades a obres, siga la d’anar desenvolupant el Pla d’Eliminació de Barreres Arquitectòniques que te aprovat el municipi, concretament en la zona del Pla de l’Arc, Casetes Noves i Censals, vial son multitud de llirians majors utilitzen per anar a passejar i on hi ha molts punts que no tenen passos rebaixats per a cadires de rodes, i alguns d’ells compten amb voreres altíssimes impossibles de flanquejar per cadires de rodes i per persones amb mobilitat reduïda.

Altres actuacions proposades

Garcia ha proposat altres actuacions en la localitat com són la de continuar amb l’eliminació del cactus mexicà que està envaint els monts de Sant Miquel, La Torreta i Santa Bàrbara, la neteja de la recent adquirida Casa Porcar, l’adequació i neteja del sequiol que envolta la localitat davant les pluges torrencials de la tardor, la recuperació de la costa Revessa des del Beateri o la neteja i adequació de vials, rodones, parcs i mobiliari urbà, entre altres que es consideren prioritàries per a millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans.

COMPROMISO PROPONE VARIAS ACTUACIONES A REALIZAR EN MARCO DEL PLAN DE OCUPACIÓN LOCAL

García: “Eliminar Barreras arquitectónicas, actuar contra la invasión de cactus alrededor de la Ciudad, limpieza de edificios, viales, acequias, mobiliario y equipamientos públicos, son algunas de las propuestas que el grupo municipal ha remitido mediante un escrito al ayuntamiento”.

A partir del día 1 de octubre empezarán a trabajar las personas seleccionadas dentro del Plan de Ocupación Local, un programa que fue propuesto al Pleno del ayuntamiento por el grupo de Compromís y que durante los próximos tres meses va a tener ocupadas a unas 50 personas a media jornada.

El portavoz de la Coalición, Paco García Latorre, ha propuesto que uno de los trabajos que se pueden desarrollar por las personas destinadas a obras y servicios, sea la de ir desarrollando el Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas que tiene aprobado el municipio, concretamente en la zona del Pla de l’Arc, Casetes Noves y Censals, viales donde multitud de vecinos mayores utilizan para ir a pasear y dónde hay muchos puntos que no tienen pasos rebajados para sillas de ruedas, y algunos de ellos cuentan con aceras altísimas imposibles de flanquear por sillas de ruedas y por personas con movilidad reducida.

Otras actuaciones propuestas

García ha propuesto otras actuaciones en la localidad cómo son la de continuar con la eliminación del cactus mexicano que está invadiendo los montes de San Miguel, La Torreta y Santa Bàrbara, la limpieza de la reciente adquirida Casa Porcar, la adecuación y limpieza del sequiol que rodea la localidad ante las lluvias torrenciales del otoño, la recuperación de la costa Revessa desde el Beaterio o la limpieza y adecuación de viales, rotondas, parques y mobiliario urbano, entre otras que se consideran prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

 

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *