Compromís-Move proposa un Reglament per al control horari del personal municipal

García: “El Reglament pretén ser un instrument de millora, eficàcia i qualitat en la prestació dels serveis públics locals”.

El Grup Municipal de Compromís-MoVe ha presentat davant la Mesa General de Negociació i al Ple, l’aprovació d’un Reglament de Control i Gestió de l’horari dels treballadors del M.I. Ajuntament de Llíria.

Segons el portaveu de la Coalició en la Comissió de Recursos Humans, Paco García Latorre, el text vol materialitzar un sistema efectiu i reglat de com ha de realitzar-se el control horari de cadascun dels empleats públics en cadascuna de les àrees de gestió, sistema que ve reforçat amb el nou control d’empremta digital que funciona en el consistori des de fa diversos anys.

Aquest reglament aborda les modalitats dels registres d’entrades i eixides, la flexibilitat horària acordada amb els empleats públics en el conveni i normes de funcionament internes, com s’han de protocolitzar les justificacions de les absències, com s’han de compensar els saldos negatius i com s’han d’autoritzar les hores extraordinàries, així com els procediments de deducció d’havers derivats de les absències injustificades.

Al mateix, s’acompanya els procediments per articular permisos i llicències, i així poder fer una planificació sectorial i global de les necessitats en recursos humans que necessita l’ajuntament de Llíria per abordar amb qualitat i eficiència la prestació dels serveis públics municipals als ciutadans.

Segons García, amb aquest Reglament es pretén vetllar per un compliment efectiu, íntegre i transparent de les jornades laborals, amb un sistema tangible i avaluable, amb instruments i protocols definits que siguen aplicables per igual a tots i cadascun dels empleats públics sense excepció. Amb controls mensuals de verificació i justificació, les dades dels quals siguen aportats al Departament de Recursos Humans i des del mateix es puguen realitzar diagnòstics i propostes de millora en els diferents serveis públics, els quals ajuden a millorar l’atenció ciutadana i la qualitat dels mateixos.

 

Compromís-Move propone un Reglamento para el control horario del personal municipal

García: “El Reglamento pretende ser un instrumento de mejora, eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos locales”.

El Grupo Municipal de Compromís-MoVe ha presentado ante la Mesa General de Negociación y al Pleno, la aprobación de un Reglamento de Control y Gestión del horario delos trabajadores del M.I. Ajuntament de Llíria.

Según el portavoz de la Coalición en la Comisión de Recursos Humanos, Paco García Latorre, el texto quiere materializar un sistema efectivo y reglado de cómo ha de realizarse el control horario de cada uno de los empleados públicos en cada una de las áreas de gestión, sistema que viene reforzado con el nuevo control de huella digital que funciona en el consistorio desde hace varios años.

Este reglamento aborda las modalidades de los registros de entradas y salidas, la flexibilidad horaria acordada con los empleados públicos en el convenio y normas de funcionamiento internas, como se han de protocolizar las justificaciones de las ausencias, como se han de compensar los saldos negativos y como se han de autorizar las horas extraordinarias, así como los procedimientos de deducción de haberes derivados de las ausencias injustificadas.

Al mismo, se acompaña los procedimientos para articular permisos y licencias, y así poder hacer una planificación sectorial y global de las necesidades en recursos humanos que necesita el ayuntamiento de Llíria para abordar con calidad y eficiencia la prestación de los servicios públicos municipales a los ciudadanos.

Según García, con este Reglamento se pretende velar por un cumplimiento efectivo, íntegro y transparente de las jornadas laborales, con un sistema tangible y evaluable, con instrumentos y protocolos definidos que sean de aplicación por igual a todos y cada uno delos empleados públicos sin excepción. Con controles mensuales de verificación y justificación, cuyos datos sean aportados al Departamento de Recursos Humanos y desde el mismo se puedan realizar diagnósticos y propuestas de mejora en los diferentes servicios públicos, los cuales ayuden a mejorar la atención ciudadana y la calidad de los mismos.

Arxivat en: Compromís, Llíria, Política Municipal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *