Medi Ambient licita la redacció del PORF de Llíria

Garcia: ”El Consell recupera la gestió forestal del territori valencià sense cap cost per als municipis, marcant les línies d’actuació i la planificació dels recursos naturals i forestals”.

El Diputat de Compromís, Paco Garcia Latorre, va abordar a principi d’any junt al Director General de Canvi Climàtic, Toni Marzo, la necessitat de portar endavant la redacció del Pla d’Ordenació Recursos Forestals (PORF) de la demarcació de Llíria.

Garcia va traslladat al Director General la necessitat de revisar el PORF que afecta a la zona de muntanya i boscos de Llíria, centrada majoritàriament en la zona de la Concòrdia. Un espai que ha estat afectat pels dos grans incendis que ha patit la Comunitat Valenciana, els dels anys 1994 i 2012.

Segons el Parlamentari de Compromís, des de principi de legislatura s’ha estat treballant en recuperar una Conselleria que els anteriors gestors del PP havien desmantellat i deixat sense recursos econòmics, amb una reducció de prop del 80% del pressupost al llarg de les últimes dècades.Fet que ha anat revertint-se entre l’any 2016 i ara amb el pressupost de 2017.

El Director General va traslladar al parlamentari de Compromís que, en 2017 es preveia impulsar la redacció i revisió del 80% del Plans d’Ordenació de Recursos Naturals i Forestals de la Comunitat, i entre ells estava previst el de la demarcació de Llíria. Uns treballs que, o be es realitzarà directament per la Conselleria de Medi Ambient, o be es contractaran serveis especialitzats per a la seua confecció.

Ara, la Conselleria de Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha fet realitat esta iniciativa, licitant la redacció del Pla d’ordenació dels recursos forestals de la demarcació forestal de Llíria, amb un pressupost base de licitació de 167.180,01 euros i un termini d’execució de 24 mesos.

Garcia ha afirmat que el Govern del Botànic ha complit amb i ha posat en l’agenda política del Consell la Gestió Forestal, una assignatura pendent i totalment abandonada per l’anterior administració del PP. Sent la Conselleria de Medi Ambient la competent i la que va a marcar la línies d’actuació i la planificació que s’haurà de fer en els pròxims anys en el territori valencià per a preservar el patrimoni forestal tan valuós que tenim. A més de no tindre que suposar la redacció del PORF  cap despesa per als ajuntaments i municipis que compten amb un àmbit forestal.

DOGV Licitació: file:///C:/Users/pacoi/Downloads/2017_7528.pdf

Medio Ambiente licita la redacción del PORF de Llíria

García: “El Consell recupera la gestión forestal del territorio valenciano sin ningún coste para los municipios, marcando las líneas de actuación y la planificación de los recursos naturales y forestales”.

El Diputado de Compromís, Paco García Latorre, abordó a principio de año junto al Director General de Cambio Climático, Toni Marzo, la necesidad de llevar a cabo la redacción del Plan de Ordenación Recursos Forestales (PORF) de la demarcación de Llíria.

García trasladó al Director General la necesidad de revisar el PORF que afecta a la zona de montaña y bosques de Llíria, centrada mayoritariamente en la zona de la Concordia. Un espacio que ha sido castigado por los dos grandes incendios que ha sufrido la Comunidad Valenciana, los de los años 1994 y 2012.

Según el Parlamentario de Compromís, desde principio de legislatura se ha estado trabajando para recuperar una Consellería que los anteriores gestores del PP habían desmantelado y dejado sin recursos económicos, con una reducción de cerca del 80% del presupuesto a lo largo de las últimas décadas. Hecho que ha ido revirtiéndose entre el año 2016 y ahora con el presupuesto de 2017.

El Director General trasladó al parlamentario de Compromís que, en 2017 se preveía impulsar la redacción y revisión del 80% de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Forestales de la Comunitat, y entre ellos estaba previsto el de la demarcación de Llíria. Unos trabajos que, o bien se realizarían directamente por la Consellería de Medio ambiente, o bien se contratarían servicios especializados para su confección.

Ahora, la Consejería de Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha hecho realidad esta iniciativa, licitando la redacción del Plan de ordenación de los recursos forestales de la demarcación forestal de Llíria, con un presupuesto base de licitación de 167.180,01 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

García ha afirmado que el Gobierno del Botánico ha cumplido y ha puesto en la agenda política del Consell la Gestión Forestal, una asignatura pendiente y totalmente abandonada por la anterior administración del PP. Siendo la Consellería de Medio ambiente la competente y la que va a marcar la líneas de actuación y la planificación que se tendrá que hacer en los próximos años en el territorio valenciano para preservar el patrimonio forestal tan valioso que tenemos. Además de no tener que suponer la redacción del PORF ningún gasto para los ayuntamientos y municipios que cuentan con un ámbito forestal.

Arxivat en: Compromís, Llíria, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *