Medi Ambient recull els col·lectors de Llíria als pressupostos de la Generalitat per a 2018

Garcia: “La inversió prevista en el projecte és d’1,5 milions d’euros (sense IVA) i culminaria la xarxa de la sub Fase 3ª B del nucli d’habitatges de l’entorn de Sant Vicent”.

Les Corts Valencianes estan ultimant aquests dies el debat sobre els pressupostos de 2018. En ells, la Conselleria de Medi ambient ha atès una de les reivindicacions que Compromís ve sol·licitant des de fa anys, la finalització de la xarxa de col·lectors generals que havia prevista per a tot l’entorn d’urbanitzacions situades al voltant del Parc de Sant Vicent. Una infraestructura compromesa per la Generalitat des de fa prop de 25 anys amb el municipi de Llíria.

Segons el diputat autonòmic de Compromís, Paco Garcia Latorre, en 1992, es va redactar un estudi de col·lectors per a les urbanitzacions de la zona anomenada Entorn de Sant Vicent, que comprèn un total de 41 nuclis de població, i que segons el PGOU de 2006, es correspon amb les unitats d’Execució de sòl urbà residencial extensiu d’aquesta zona  de baixa densitat, on era més urgent la problemàtica dels abocaments d’aigües residuals domèstiques. Estudi que va derivar en la redacció de diversos projectes i execució d’obra per fases de diverses branques de clavegueram.

D’aquesta xarxa de col·lectors, només falta per executar un últim tram, corresponent a la sub fase 3ª B, un projecte que ja es troba redactat i supervisat, i que té un cost de licitació (IVA no inclòs) d’1,48 milions d’euros. Actuació que per al proper any ja té una partida pressupostària inicial per poder començar a preparar els treballs de licitació de les obres.

Amb aquesta previsió pressupostària, apunta Garcia, Llíria dóna una pas més per aconseguir culminar la seua xarxa general de col·lectors en aquesta zona del municipi, a la qual es podrien connectar diversos nuclis de població, donant una solució definitiva als abocaments en aquestes zones residencials.

Medio Ambiente recoge los colectores de Llíria en los presupuestos de la Generalitat para 2018

Garcia: “La inversión prevista en el proyecto es de 1,5 millones de euros (sin IVA) y culminaría la red de la sub Fase 3ª B del núcleo de viviendas del entorno de San Vicente”.

Las Cortes Valencianas están ultimando estos días el debate sobre los presupuestos de 2018. En ellos, la Conselleria de Medio Ambiente ha atendido una de las reivindicaciones que Compromís viene solicitando desde hace años, la finalización de la red de colectores generales que había prevista para todo el entorno de urbanizaciones ubicadas alrededor del Parque de San Vicente. Una infraestructura comprometida por la Generalitat desde hace cerca de 25 años con el municipio de Llíria.

Según el diputado autonómico de Compromís, Paco Garcia Latorre, en 1992, se redactó un estudio de colectores para las urbanizaciones de la zona llamada Entorno de San Vicente, que comprende un total de 41 núcleos de población, y que según el PGOU de 2006, se corresponde con las unidad de Ejecución de suelo urbano residencial extensivo de esta zona  de baja densidad, donde era más apremiante la problemática de los vertidos de aguas residuales domésticas. Estudio que derivó en la redacción de diversos proyectos y ejecución de obra por fases de diversos ramales de alcantarillado.

De esta red de colectores, sólo falta por ejecutar un último tramo, correspondiente a la sub fase 3ª B, un proyecto que ya se encuentra redactado y supervisado, y que tiene un coste de licitación (IVA no incluido) de 1,48 millones de euros. Actuación que para el próximo año ya tiene una partida presupuestaria inicial para poder empezar a preparar los trabajos de licitación de las obras.

Con esta previsión presupuestaria, apunta Garcia, Llíria da una paso más para conseguir culminar su red general de colectores en esta zona del municipio, a la cual se podrían conectar diversos núcleos de población, dando una solución definitiva a los vertidos en estas zonas residenciales.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *