LLÍRIA ASUMEIX LA PROPOSTA DE COMPROMÍS D’AMPLIAR EL “PAC” DURANT ELS MESOS D’ESTIU

Vallivana Murgui: “Volem que el PAC municipal estiga vigent durant l’estiu, que es complemente amb un programa de vacances per a menors en risc d’exclusió social i que la Generalitat amplie les beques de menjador als mesos de juny i setembre”.

Segon la regidora de Compromís per Llíria, Vallivana Murgui Ortega, en l’actual context de crisi econòmica i social, la situació de precarietat de nombroses famílies amb menors al seu càrrec ha comportat que administracions com Diputació i Conselleria de Benestar Social  impulsen mesures com, el Programa d’Assistència a Menors i les Escoles d’Estiu (novetat d’aquest any). Aquest tipus d’iniciatives resulten tindre un caràcter finalista i generalista, sense concedir l’autonomia suficient a l’administració local per invertir eixos diners en programes específics que responguen a les necessitats de cada municipi i que doten als beneficiaris d’aquests programes de les eines i capacitats necessàries per fer front a les situacions d’exclusió social que pateixen.

Des de Compromís entenem que fórmules com els menjadors socials i la creació de guetos de menors en perill d’exclusió social en escoles d’estiu, no responen a les solucions que des de les àrees de benestar social s’han de donar a la ciutadania que es troba fóra del sistema de benestar que cada dia està més ferit de mort i que l’administració s’ha d’encarregar de mantenir i no de destruir.

A més, a la nostra localitat comptem a un programa genuí del nostre municipi elaborat per l’equip de Serveis Socials, el Programa de Prestació per l’Autonomia a Casa (PAC), que ha sigut traslladat a altres municipis pels seus bons resultats i pel seu caràcter inclusiu. I davant els resultats que va obtindre el Programa d’Assistència a Menors impulsat per Diputació, basat totalment en la caritat, resulta evident que aquesta mesura no és l’oportuna per a la nostra localitat.

Davant esta situació, Compromís va proposar al Ple de l’ajuntament que s’amplie el PAC per als mesos d’estiu, així com que este programa es complemente amb un altre de vacances d’estiu per a menors en risc d’exclusió social. Instant igualment a la Generalitat a que les beques de menjador estiguen actives durant els mesos de juny i setembre.

L’equip de govern va assumir estes propostes formulades per Compromís i va afirmar que treballarà per a que es porten a terme, així com es va comprometre a dotar amb més diners el PAC per si cal ampliar-lo este estiu a mes escolars que es troben en esta situació.

LLÍRIA ASUME LA PROPUESTA DE COMPROMIS DE AMPLIAR EL “PAC” DURANTE LOS MESES DE VERANO

Vallivana Murgui: “Queremos que el PAC municipal esté vigente durante el verano, que se complemente con un programa de vacaciones para menores en riesgo de exclusión social y que la Generalitat amplíe las becas de comedor a los meses de junio y septiembre”.

Segun la edil de Compromís per Llíria, Vallivana Murgui Ortega, en el actual contexto de crisis económica y social, la situación de precariedad de numerosas familias con menores a su cargo ha comportado que administraciones como Diputación y Consejería de Bienestar Social impulsen medidas como, el Programa de Asistencia a Menores y las Escuelas de Verano (novedad de este año). Este tipo de iniciativas resultan tener un carácter finalista y generalista, sin conceder la autonomía suficiente a la administración local para invertir ese dinero en programas específicos que respondan a las necesidades de cada municipio y que dotan a los beneficiarios de estos programas de las herramientas y capacidades necesarias para hacer frente a las situaciones de exclusión social que sufren.

Desde Compromís entendemos que fórmulas como los comedores sociales y la creación de guetos de menores en peligro de exclusión social en escuelas de verano, no responden a las soluciones que desde las áreas de bienestar social se tienen que dar a la ciudadanía que se encuentra fuera del sistema de bienestar que cada día está más herido de muerte y que la administración se tiene que encargar de mantener y no de destruir.

Además, en Llíria contamos con un programa genuino de nuestro municipio elaborado por el equipo de Servicios Sociales, el Programa de Prestación para la Autonomía a Casa (PAC), que ha sido trasladado a otros municipios por sus buenos resultados y por su carácter inclusivo. Y ante los resultados que obtuvo  el Programa de Asistencia a Menores impulsado por Diputación, basado totalmente en la caridad, resulta evidente que esta medida no es la oportuna para nuestra localidad.

Ante esta situación, Compromís propuso al Pleno del ayuntamiento que se amplíe el PAC para los meses de verano, así como que este programa se complemente con otro de vacaciones de verano para menores en riesgo de exclusión social. Instando igualmente a la Generalitat a que las becas de comedor estén activas durante los meses de junio y septiembre.

El equipo de gobierno asumió estas propuestas formuladas por Compromís y afirmó que trabajará para que se llevan a cabo, así como se comprometió a dotar con más dinero el PAC por si hay que ampliarlo este verano a mas escolares que se encuentren en esta situación.

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *