CONDEMNEN L’AJUNTAMENT DE LLÍRIA PER UN NOU ACOMIADAMENT IMPROCEDENT DECLARAT NUL PEL JUTJAT

El PP va fer fora sense justificació al Cap de Premsa municipal VULNERANT DRETS FONAMENTALS. La Justícia condemna al consistori a una indemnització econòmica i a la readmissió del treballador per la ineptitud de l’equip de Govern.

La ineptitud de l’equip de Govern davant la gestió de personal està costant milers i milers d’euros a les arques públiques locals. Este mes d’octubre el Jutjat de Lo Social ha tornat a condemnar l’ajuntament de Llíria per acomiadament improcedent i a més amb un agreujant de vulneració de drets fonamentals.

Per al portaveu de compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, esta nova sentència demostra la forma caciquil de com governen els populars a Llíria, on no amortitzen llocs de treball de la plantilla municipal, directament i sense cap justificació lògica, procedeixen a acomiadar-los. Fet que després comporta sentències quantioses per a les arques públiques. Recordar que fins ara, s’han tingut que pagar més de 100 mil euros en altres dos acomiadaments improcedents de l’anterior arquitecta municipal i una tècnic del SERVEF.

En esta ocasió, apunta Garcia, el fet és més greu, per una nova decisió capritxosa del PP, s’han vulnerat els drets fonamentals del que era cap de premsa municipal. Un fet que el jutge de Lo contenciós Administratiu ha valorat com intolerable davant les reivindicacions justes i legítimes d’un treballador municipal que sols volia que se li reconegueren els seus serveis a l’ajuntament, i que en el moment ho va reclamar per escrit, la resposta de l’alcalde i la regidoria de personal va ser el seu acomiadament.

Sense responsabilitats polítiques

Des de la Coalició Compromís s’han demanat responsabilitats polítiques, tant a l’alcalde com al regidor de personal, així com la seua dimissió, davant una situació greu que torna a costar milers d’euros al consistori per una negligent gestió en matèria de personal. Des de l’equip de govern no s’asumeixen, tot i tindre més judicis pendents en marxa.

Reincorporació del cap de premsa i protocol

La sentència deixa clar que l’acomiadament es nul i per tant l’ajuntament hurà de reincorporar al treballador, creant un nou lloc en la plantilla i dotant-lo econòmicament, extrem que no ha tramitat l’equip de govern, tot i tenir convocada una comissió d’hisenda per a fer una modificació de la plantilla de personal per a un altre lloc de treball.

Compromís presentarà una esmena a la modificació de plantilla que es debatrà en el pròxim ple municipal per tal de que es contemple l’execució d’esta nova Sentència que condemna a la reincorporació del Cap de Premsa i Protocol en tots els seu extrems. Ja del contrari, fins que no es facen estos tràmits, el consistori tindrà que abonar el salari al treballador encara que no estiga en actiu.

CONDENAN EL AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA POR UN NUEVO DESPIDO IMPROCEDENTE DECLARADO NULO POR EL JUZGADO

El PP echó sin justificación a la Jefe de Prensa municipal VULNERANDO DERECHOS FUNDAMENTALES. La Justicia condena al consistorio a una indemnización económica y a la readmisión del trabajador por la ineptitud del equipo de Gobierno.

La ineptitud del equipo de Gobierno ante la gestión de personal está costando miles y miles de euros a las arcas públicas locales. Este mes de octubre el Juzgado de Lo Social ha vuelto a condenar el ayuntamiento de Llíria por despido improcedente y además con un agravante de vulneración de derechos fundamentales.

Para el portavoz de Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, esta nueva sentencia demuestra la forma caciquil de cómo gobiernan los populares en Llíria, donde no amortizan puestos de trabajo de la plantilla municipal, directamente y sin ninguna justificación lógica, proceden a despedirlos. Hecho que después comporta sentencias cuantiosas para las arcas públicas. Recordar que hasta ahora, se han tenido que pagar más de 100 mil euros en otros dos despidos improcedentes de la anterior arquitecta municipal y una técnico del SERVEF.

En esta ocasión, apunta Garcia, el hecho es más grave, por una nueva decisión caprichosa del PP, se han vulnerado los derechos fundamentales del que era Jefe de Prensa municipal. Un hecho que el juez de Lo contencioso Administrativo ha valorado como intolerable ante las reivindicaciones justas y legítimas de un trabajador municipal que sólo quería que se le reconocieran sus servicios en el ayuntamiento, y que en el momento lo reclamó por escrito, la respuesta del alcalde y del concejal de personal fue su despido.

Sin responsabilidades políticas

Desde la Coalición Compromís se han pedido responsabilidades políticas, tanto al alcalde como al concejal de personal, así como su dimisión, ante una situación grave que vuelve a costar miles de euros al consistorio por una negligente gestión en materia de personal. Desde el equipo de gobierno no se asumen, a pesar de tener más juicios pendientes en marcha.

Reincorporación del Jefe de Prensa y Protocolo

La sentencia deja claro que el despido es nulo y por lo tanto el ayuntamiento tiene que reincorporar al trabajador, creando un nuevo puesto en la plantilla y dotándolo económicamente, extremo que no ha tramitado el equipo de gobierno, a pesar de tener convocada una comisión de hacienda para hacer una modificación de la plantilla de personal para otro puesto de trabajo.

Compromís presentará una enmienda a la modificación de plantilla que se debatirá en el próximo pleno municipal para que se contemple la ejecución de esta nueva Sentencia que condena a la reincorporación del Jefe de Prensa y Protocolo en todos los sus extremos. Ya que de lo contrario, hasta que no se hagan estos trámites, el consistorio tendrá que abonar el salario al trabajador aunque no esté en activo.

 

Arxivat en: Llíria, Política Municipal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *