EL PP DÓNA SUPORT A LA BATUDA XENÒFOBA “MOS MAIORUM” CONTRA LES PERSONES MIGRANTS

Compromís proposa que l’ajuntament de Llíria mostre el seu rebuig a estes accions vulneradores de Drets Humans i el PP amb el seu vot en contra es queda sols defensant-les.

Vallivana Murgui: «Des de Joves amb Iniciativa  entenem que aquesta batuda policial resulta una criminalització de la víctima, que és detinguda i interrogada, i incideix en la política de la por i la persecució cap a persones simplement pel seu color de pell.»

Des del passat dilluns 13 d’octubre  fins al pròxim 26 d’aquest mateix mes, els cossos policials dels Estats membres de la Unió Europea (UE) estan convocats a realitzar operacions de control massiu de les persones, tant dins de la zona de Schegen com a les fronteres exteriors.

Organitzada per la presidència italiana del Consell de la UE, la operació policial, en col·laboració amb Frontex i Europol, anomenada «Mos Maiorum» suposa una operació a escala europea amb l’objectiu de «detindre als migrants irregulars i reunir informació rellevant per a fins d’investigació d’intel·ligència».

L’Estat Espanyol que s’ha sumat a aquest dispositiu policial, ha justificat aquesta macro-batuda europea des del Ministeri de l’Interior, recolzant-se en l’argument  de que resulta un mecanisme necessari contra el crim organitzat que s’aprofita de les persones sense papers.

«Encara que aquesta intenció siga certa, el mer fet de plantejar una batuda europea contra les persones migrants, és a dir, la identificació de persones basant-se en un perfil ètnic, no sols és il·legal per incomplir tractats internacionals de les Nacions Unides així com del propi Consell d’Europa mitjançant el seu Comissionat de Drets Humans, sinó que també és profundament immoral» han denunciat des de Compromís.

«Per tot açò, i per què volem construir una Europa basada en valors d’igualtat, d’acollida i l’hospitalitat. Un continent que ha aconseguit la seua riquesa mitjançant el colonialisme i l’explotació dels recursos dels països del sud i que una vegada més castiga a aquest pobles aplicant polítiques migratòries xenòfobes. Des de Joves Amb Iniciativa hem volgut  instar, a través dels Grups Municipals de Compromís,  a que les institucions es sumen al Manifest davant la batuda europea «Mos Maiorum», i en concret l’Ajuntament de Llíria, junt a les quasi 40 entitats i associacions social que ja ho han fet» ha apuntat la jove edil de Llíria.

Aquesta proposta que va ser presentada al passat ple d’octubre no va poder eixir endavant pel vot negatiu i en solitari del Partit Popular.

 

EL PP APOYA LA BATIDA XENÓFOBA “MOS MAIORUM” CONTRA LAS PERSONES EMIGRANTES

Compromís propone que el ayuntamiento de Llíria muestre el rechazo a estas acciones vulneradoras de Derechos Humanos y el PP con su voto en contra se queda solo defendiéndolas.

Vallivana Murgui: «Desde Jóvenes de Iniciativa entendemos que este batida policial resulta una criminalización de la víctima, que es detenida e interrogada, e incide en la política del miedo y la persecución hacia personas simplemente por su color de piel.»

Desde el pasado lunes 13 de octubre hasta el próximo 26 de este mismo mes, los cuerpos policiales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) están convocados a realizar operaciones de control masivo de las personas, tanto dentro de la zona de Schegen como las fronteras exteriores.

Organizada por la presidencia italiana del Consejo de la UE, la operación policial, en colaboración con Frontex y Europol, denominada «Mos Maiorum» supone una operación a escala europea con el objetivo de «detener a los migrantes irregulares y reunir información relevante para fines de investigación de inteligencia».

El Estado Español que se ha sumado a este dispositivo policial, ha justificado esta macro-batida europea desde el Ministerio del Interior, apoyándose en el argumento de que resulta un mecanismo necesario contra el crimen organizado que se aprovecha de las personas sin papeles.

«Aunque esta intención sea cierta, el mero hecho de plantear una batida europea contra las personas migrantes, es decir, la identificación de personas basándose en un perfil étnico, no sólo es ilegal para incumplir tratados internacionales de las Naciones Unidas así como del propio Consejo de Europa mediante su Comisionado de Derechos Humanos, sino que también es profundamente inmoral» han denunciado desde Compromís.

«Por todo esto, y por qué queremos construir una Europa basada en valores de igualdad, de acogida y la hospitalidad. Un continente que ha conseguido su riqueza mediante el colonialismo y la explotación de los recursos de los países del sur y que una vez más castiga a estos pueblos aplicando políticas migratorias xenófobas. Desde Jóvenes de Iniciativa hemos querido instar, a través de los Grupos Municipales de Compromís, a que las instituciones se suman al Manifiesto ante la batida europea «Mos Maiorum», y en concreto el Ayuntamiento de Llíria, junto a las casi 40 entidades y asociaciones social que ya lo han hecho» ha apuntado la joven edil de Llíria.

Esta propuesta que fue presentada al pasado pleno de octubre no pudo salir adelante por el voto negativo y en solitario del Partido Popular.

 

 

Arxivat en: Llíria, Moviments Socials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *