Llíria acorda no posar noms de polítics en les plaques inaugurals d’obres o serveis

La proposta de Compromís-MoVe serà efectiva a partir d’ara, i per tant, no es farà cap al·lusió nominativa a cap persona de representació política.

El ple de l’ajuntament de Llíria va aprovar en la última sessió celebrada que, en les plaques inaugurals d’obres i serveis no es farà cap al·lusió nominativa a càrrec públic de representació política, més enllà del càrrec que el va fer servir o posar en funcionament.

Segons el portaveu municipal de Compromís-MoVe, Paco Garcia Latorre, no era lògic que edificis, infraestructures o serveis municipals que depenen de l’Ajuntament, els quals han estat finançats totalment o parcialment amb fons públics, foren patrimonialitzats per cap persona. Ja que, açò es una reminiscència que sols ocorria en època romana, quan un individu pagava de la seua butxaca alguna obra o feia una col·laboració per a restaurar algun be.

Amb este gest, apunta Garcia, es vol ressaltar que l’obra o serveis s’ha fet gràcies a la contribució pública i per al veïnat de Llíria, ometent el nom de l’eventual persona titular del càrrec de torn. En tot cas, podrà fer-se referència al càrrec o institució, però sense ninguna referència, com ha quedat assenyalat, a la persona que en eixe moment exercia el càrrec, ha afegit el edil de Compromís-MoVe.

Igualment, es va acordar, encarregar al departament de protocol l’elaboració d’una proposta de com han de ser este tipus de plaques, les seues característiques i el contingut que haurà de contindre, amb la finalitat d’homogeneïtzar-les i tindre un model a seguir segons els tipus d’edifici, obra o servei a inaugurar.

 

Llíria acuerda no poner nombres de políticos en las placas inaugurales de obras o servicios

La propuesta de Compromis-MoVe será efectiva a partir de ahora, y por lo tanto, no se hará ninguna alusión nominativa a ninguna persona de representación política.

El pleno del ayuntamiento de Llíria aprobó en la última sesión celebrada que, en las placas inaugurales de obras y servicios no se hará ninguna alusión nominativa a cargo público de representación política, más allá del cargo que lo puso en funcionamiento.

Según el portavoz municipal de Compromís-MoVe, Paco Garcia Latorre, no era lógico que edificios, infraestructuras o servicios municipales que dependen del Ayuntamiento, los cuales han sido financiados totalmente o parcialmente con fondos públicos, fueran patrimonializados por ninguna persona. Ya que, esto es una reminiscencia que sólo ocurría en época romana, cuando un individuo pagaba de su bolsillo alguna obra o hacía una colaboración para restaurar algún bien.

Con este gesto, apunta Garcia, se quiere resaltar que la obra o servicio se ha hecho gracias a la contribución pública y para el vecindario de Llíria, omitiendo el nombre de la eventual persona titular del cargo de turno. En todo caso, podrá hacerse referencia al cargo o institución, pero sin ninguna referencia, cómo ha quedado señalado, a la persona que en ese momento ejercía el cargo, ha añadido el edil de Compromís-MoVe.

Igualmente, se acordó, encargar al departamento de protocolo la elaboración de una propuesta de cómo tienen que ser este tipo de placas, sus características y el contenido que tendrá que llevar, con el fin de homogeneizarlas y tener un modelo a seguir según los tipos de edificio, obra o servicio a inaugurar.

Arxivat en: Compromís, Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *