Medi Natural desenvoluparà i redactarà el PORN de Llíria

Garcia: ”Enguany hem incrementat el pressupost de la Generalitat un 20% i s’ha recuperat el 40% de recursos per a desenvolupar els Plans d’Ordenació Naturals i Forestals a la Comunitat”.

El Diputat de Compromís, Paco Garcia Latorre, ha abordat esta setmana en una reunió junt al Director General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, Toni Marzo, la possibilitat de portar endavant la redacció del Pla d’Ordenació Recursos Naturals i Forestals (PORN) de la demarcació de Llíria.

Garcia ha traslladat al Director General la necessitat de revisar el PORN que afecta a la zona de muntanya i boscos de Llíria, centrada majoritàriament en la zona de la Concòrdia. Un espai que ha estat afectat pels dos grans incendis que ha patit la Comunitat Valenciana, els dels anys 1994 i 2012.

Marzo ha informat al parlamentari de Compromís que, el Govern del Botànic es va trobar amb un total desmantellament dels recursos de la Conselleria per poder dur endavant este planificacions, així com en una reducció pressupostària de prop del 80% al llarg de les últimes decades, fet que ha anat revertint-se entre l’any 2016 i ara amb el pressupost de 2017.

De fet, apunta el Director General que, en 2017 es preveu impulsar la redacció i revisió del 80% del Plans d’Ordenació de Recursos Naturals de la Comunitat, i entre ells està previst el de la demarcació de Llíria. Uns treballs que, o be es realitzarà directament per la Conselleria de Medi Ambient, o be es contractaran serveis especialitzats per a la seua confecció.

En esta sentit, Marzo ha puntualitzat que, la línia de treball que està marcant el Consell és el de la protecció i conservació de les zones forestals, mantenint i recuperant espais de boscos i muntanya degradats o desapareguts, minimitzant les tales i desbrossaments i fent-ho sols en allò mínimament necessari i que ajude a la prevenció d’incendis.

Garcia ha manifestat que l’augment que han aprovat Les Corts Valencianes del 20% en el pressupost de la Generalitat per a 2017, i el prop del 40% que s’ha recuperat des de l’inici de la legislatura per a estes tasques, va  a suposar que Llíria i altres demarcacions amb zones forestals puguen tindre el seu PORN definit i redactat.

En el mateix sentit, el parlamentari de Compromís ha afirmat que el Govern del Botànic ha posat en l’agenda política la Gestió Forestal, una assignatura pendent i totalment abandonada per l’anterior administració del PP. Sent la Conselleria de Medi Ambient la competent i la que va a marcar la línies d’actuació i la planificació que s’haurà de fer en els pròxims anys en el territori valencià per a preservar el patrimoni forestal tan valuós que tenim. A més de no tindre que suposar la redacció del PORN  cap despesa per als ajuntaments i municipis amb un àmbit forestal.

 

Medio Natural desarrollará y redactará el PORN de Llíria

Garcia: ”Este año hemos incrementado el presupuesto de la Generalitat un 20% y se ha recuperado el 40% de recursos para desarrollar los Planes de Ordenación Naturales y Forestales en la Comunitat”.

El Diputado de Compromís, Paco Garcia Latorre, ha abordado esta semana en una reunión junto al Director General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Toni Marzo, la posibilidad de llevar a cabo la redacción del Plan de Ordenación Recursos Naturales y Forestales (PORN) de la demarcación de Llíria.

Garcia ha trasladado al Director General la necesidad de revisar el PORN que afecta a la zona de montaña y bosques de Llíria, centrada mayoritariamente en la zona de La Concordia. Un espacio que ha sido afectado por los dos grandes incendios que ha sufrido la Comunidad Valenciana, los de los años 1994 y 2012.

Marzo ha informado al parlamentario de Compromís que, el Gobierno del Botánic se encontró con un total desmantelamiento de los recursos de la Consellería para poder llevar adelante estas planificaciones, así como con una reducción presupuestaria de cerca del 80% a lo largo de las últimas décadas, hecho que ha ido revirtiéndose entre el año 2016 y ahora con el presupuesto de 2017.

De hecho, apunta el Director General que, en 2017 se prevé impulsar la redacción y revisión del 80% de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de la Comunitat, y entre ellos está previsto el de la demarcación de Llíria. Unos trabajos que, o bien se realizarán directamente por la Consellería de Medio ambiente, o bien se contratarán servicios especializados para su confección.

En esta sentido, Marzo ha puntualizado que, la línea de trabajo que está marcando el Consell es el de la protección y conservación de las zonas forestales, manteniendo y recuperando espacios de bosques y montaña degradados o desaparecidos, minimizando las talas y desbroces y haciéndolo sólo en aquello mínimamente necesario y que ayude a la prevención de incendios.

Garcia ha manifestado que el aumento que han aprobado Las Cortes Valencianas del 20% en el presupuesto de la Generalitat para 2017, y el cerca del 40% que se ha recuperado desde el inicio de la legislatura para estas tareas, va  a suponer que Llíria y otras demarcaciones con zonas forestales puedan tener su PORN definido y redactado.

En el mismo sentido, el parlamentario de Compromís ha afirmado que el Gobierno del Botánico ha puesto en la agenda política la Gestión Forestal, una asignatura pendiente y totalmente abandonada por la anterior administración del PP. Siendo la Consellería de Medio Ambiente la competente y la que va a marcar la líneas de actuación y la planificación que se tendrá que hacer en los próximos años en el territorio valenciano para preservar el patrimonio forestal tan valioso que tenemos. A parte de no tener que suponer la redacción del PORN ningún gasto para los ayuntamientos y municipios con ámbito forestal.

Arxivat en: Camp de Túria, Compromís, Llíria, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *