LLÍRIA ES QUEDA SENSE ESCOLA TALLER I QUEDA EXCLOSA DELS TALLERS D’OCUPACIÓ

Amb 3.000 persones en l’atur, la capital del Camp de Túria es queda sense cap ajuda a la formació i foment de l’ocupació.

El SERVEF ha fet públic estos dies el llistat de poblacions que rebran ajudes per a la implantació de tallers d’Ocupació a partir del pròxim mes de desembre, on Llíria ha quedat exclosa i perdrà l’oportunitat de donar treball a més de 30 persones majors de 25 anys.

Segons el portaveu de Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, la localitat tenia en funcionament l’Escola Taller Laurona que servia per formar a desenes de joves a formar-se en un ofici i poder accedir al mercat laboral, una programa que enguany la Generalitat ha decidit no donar-li continuïtat. Per la qual cosa, l’ajuntament havia sol·licitat la inclusió en el programa de Taller d’ocupació, que en lloc d’anar adreçat a joves sense ocupació i ofici, anava destinat a persones majors de 25 anys, i que en lloc de tindre una duració de 2 anys, com l’Escola taller, es limitava a sols 1 any de subvenció i tenia una consignació de 500 mil euros.

L’oferta d’este taller d’ocupació, contemplava la contractació de 27 alumnes-treballadors, 4 professors, 1 director i   1 administratiu. A més, està estructurat en tres especialitats: obra, jardineria i manteniment d’edificis (electricitat, llanterneria i fusteria).

Però al final, ni una cosa ni l’altra. Al final, el municipi de Llíria ha estat exclòs de les dues coses, perdent un espai de reinserció laboral que des de feia més d’una dècada estava en funcionament en la localitat edetana.

Per a Garcia, esta és una mala notícia, que mostra la incapacitat i poc pes específic del Govern local davant la Conselleria d’Ocupació per aconseguir este tipus d’ajudes, ja que hi ha altres municipis, on hi ha xifres d’atur infinitament menors a les de Llíria que si que han sigut beneficiaries d’este programa d’ocupació.

L’actuació prevista en el taller d’ocupació demanant per l’ajutnament de Llíria era la recuperació i posada en valor del recent adquirit edifici de Ca Porcar, lloc on es va recuperar el famós mosaic romà del “dotze treballs d’Hercules”, actualment exposat en el museu Nacional d’Arqueologia .

Des de Compromís es lamenta esta situació, ja que suposa una oportunitat perduda per a poder donar treball a unes 30 persones de la localitat i fer una inversió en el patrimoni local com la que estava prevista, tenint que ser ajornada en el temps fins que es tornen a convocar les ajudes, tant d’Escola Taller com Taller d’Ocupació.

 

LLÍRIA SE QUEDA SIN ESCUELA TALLER Y QUEDA EXCLUIDA DE LOS TALLERES DE EMPLEO

Con 3.000 personas en el paro, la capital del Camp de Túria se queda sin ninguna ayuda a la formación y fomento del empleo.

El SERVEF ha hecho público estos días el listado de poblaciones que recibirán ayudas para la implantación de talleres de Empleo a partir del próximo mes de diciembre, donde Llíria ha quedado excluida y perderá la oportunidad de dar trabajo a más de 30 personas mayores de 25 años.

Según el portavoz de Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, la localidad tenía en funcionamiento la Escuela Taller Laurona que servía para formar a decenas de jóvenes y darles un oficio y poder acceder al mercado laboral, una programa que este año la Generalitat ha decidido no darle continuidad. Por lo cual, el ayuntamiento había solicitado la inclusión en el programa de Talleres de Empleo, que en lugar de ir dirigido a jóvenes sin ocupación y oficio, iba destinado a personas mayores de 25 años, y que en lugar de tener una duración de 2 años, como la Escuela taller, se limitaba a sólo 1 año de subvención y tenía una consignación de 500 mil euros.

La oferta de este Taller de Empleo, contemplaba la contratación de 27 alumnos-trabajadores, 4 profesores, 1 director y 1 administrativo. Además, estaba estructurado en tres especialidades: obra, jardinería y mantenimiento de edificios (electricidad, fontanería y carpintería).

Pero al final, ni una cosa ni la otra. Al final, el municipio de Llíria ha sido excluido de las dos cosas, perdiendo un espacio de reinserción laboral que desde hacía más de una década estaba en funcionamiento en la localidad edetana.

Para Garcia, esta es una mala noticia, que muestra la incapacidad y poco peso específico del Gobierno local ante la Consejería de Empleo para conseguir este tipo de ayudas, dado que hay otros municipios, donde hay cifras de paro infinitamente menores a las de Llíria que sí que han sido beneficiarías de este programa de empleo.

La actuación prevista en el taller de empleo solicitado por el ayuntamiento de Llíria era la recuperación y puesta en valor del reciente adquirido edificio de Ca Porcar, lugar donde se recuperó el famoso mosaico romano de los “doce trabajos de Hércules”, actualmente expuesto en el museo Nacional de Arqueología.

Desde Compromís se lamenta esta situación, ya que supone una oportunidad perdida para poder dar trabajo a unas 30 personas de la localidad y hacer una inversión en el patrimonio local como la que estaba prevista, teniendo que ser aplazada en el tiempo hasta que se vuelvan a convocar las ayudas, tanto de Escuela Taller como Taller de empleo.

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *