LLÍRIAN PERD 500 MIL EUROS DESTINATS A INVERSIONS ESPORTIVES PER INCAPACITAT DEL GOVERN LOCAL

Garcia: “El PP ha estat incapaç d’executar les obres en 6 anys, el Consell li retira l’ajuda i la Diputació li demana que renuncie”.

El 2007, el municipi de Llíria va ser inclòs en el Pla d’Instal·lacions Esportives 2007-2012, arran del conveni signat entre la Generalitat i les 3 diputacions provincials, atorgant-li una ajuda de 808.958,46 euros per a desenvolupar la II Fase d’Intervenció en el Poliesportiu de “El Canó”. Una ajuda que tenia que haver esat gestionada i executada abans de desembre de 2012.

Segons el portaveu de Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, el PP al front del Govern Local ha estat incapaç de gestionar i dur endavant les obres programades i finançades amb esta ajuda, ja que, tot i tindre els projectes fets, l’acta de replanteig aprovada i el finançament aprovat, no s’ha fet res en prop de 6 anys, perdent una oportunitat històrica per remodelar, adequar i ampliar les instal·lacions esportives del poliesportiu “El Canó”.

Es així, apunta Garcia, que en desembre de 2012, el Consell Valencià de l’Esport, a través de la Comissió Mixta de seguiment del Conveni de col·laboració per al PID 2007-2012, vist que l’ajuntament no havia executat les obres subvencionades, va decidir “deixar en suspens la seua execució” la intervenció i les inversions en el poliesportiu de Llíria.

Un any després, en setembre de 2013, la Diputació de València, vist que l’ajuntament no va complir amb el PID, per contravindre les obligacions derivades del Conveni de col·laboració, ja que l’ajuntament de Llíria ha estat incapaç de contractar, executar i finalitzar les obres en els terminis que marcava el PID, es pel que la Diputació reclama que es renuncie a l’ajuda subvencionada en el PID 2007-2012 i es faça una nova petició per a una nova obra d’infraestructura esportiva per un import de 269,652,82 euros. Acord que es a materialitzar en l’últim ple de l’ajuntament.

Amb esta decisió, l’ajuntament de Llíria passarà de tindre una previsió d’inversió en esports de 808.958,46 euros, a deixar-la en no més de 300 mil euros. Perdent una oportunitat d’or de poder oferir a la ciutadania de Llíria una inversió en infraestructures esportives i millora del poliesportiu de “El Canó”.

Esta deixadesa i mala gestió dels populars de Llíria està provocant que el municipi estiga perdent moltes ajudes i oportunitats d’inversió, les quals podrien generar llocs de treball i millores en els serveis públics que ofereix el consistori.

LLÍRIA PIERDE 500 MIL EUROS DESTINADOS A INVERSIONES DEPORTIVAS POR INCAPACIDAD DEL GOBIERNO LOCAL

Garcia: “El PP ha sido incapaz de ejecutar las obras en 6 años, el Consell le retira la ayuda y la Diputación le pide que renuncie”.

El 2007, el municipio de Llíria fue incluido en el Plan de Instalaciones Deportivas 2007-2012, a raíz del convenio firmado entre la Generalitat y las 3 diputaciones provinciales, otorgándole una ayuda de 808.958,46 euros para desarrollar la II Fase de Intervención en el Polideportivo de “El Canó”. Una ayuda que tenía que haber sido gestionada y ejecutada antes de diciembre de 2012.

Según el portavoz de Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, el PP al frente del Gobierno Local ha sido incapaz de gestionar y llevar adelante las obras programadas y financiadas con esta ayuda, ya que, a pesar de tener los proyectos hechos, el acta de replanteo y la financiación aprobada, no se ha hecho nada en cerca de 6 años, perdiendo una oportunidad histórica para remodelar, adecuar y ampliar las instalaciones deportivas del polideportivo “El Canó”.

Tanto es así, apunta Garcia, que en diciembre de 2012, el Consejo Valenciano del Deporte, a través de la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio de colaboración para el PID 2007-2012, visto que el ayuntamiento no había ejecutado las obras subvencionadas, decidió “dejar en suspenso su ejecución” la intervención y las inversiones en el polideportivo de Llíria.

Un año después, en septiembre de 2013, la Diputación de Valencia, visto que el ayuntamiento no había cumplido con el PID, por contravenir las obligaciones derivadas del Convenio de colaboración, ya que el ayuntamiento de Llíria ha sido incapaz de contratar, ejecutar y finalizar las obras en los plazos que marcaba el PID, es por lo que la Diputación reclama que se renuncie a la ayuda subvencionada en el PID 2007-2012 y se haga una nueva petición para una nueva obra de infraestructura deportiva por un importe de 269,652,82 euros. Acuerdo que se a materializó en el último pleno del ayuntamiento.

Con esta decisión, el ayuntamiento de Llíria pasará de tener una previsión de inversión en deportes de 808.958,46 euros, a dejarla en no más de 300 mil euros. Perdiendo una oportunidad de oro de poder ofrecer a la ciudadanía de Llíria una inversión en infraestructuras deportivas y mejora del polideportivo de “El Canó”.

Esta dejadez y mala gestión de los populares de Llíria está provocando que el municipio esté perdiendo muchas ayudas y oportunidades de inversión, las cuales podrían generar puestos de trabajo y mejoras en los servicios públicos que ofrece el consistorio.

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *