LLÍRIA APLICARÀ LA PROPOSTA DE COMPROMÍS I AJUDARÀ A LES FAMILIES A FER FRONT A LA DESPESSA QUE SUPOSSARÀ L’APLICACIÓ DE LA LOMQUE

L’Ajuntament de Llíria ha signat un conveni entre Caixa Popular i les llibreries Cantó, Edeta, D.O. i Muñoz per oferir un 5% de descompte en la compra de llibres i un 10% en material escolar.

A la darrera Comissió Informativa d’Educació del mes de Juny, el grup municipal Compromís, a través de la seua regidora portaveu en educació, Vallivana Murgui Ortega, va proposar que l’Ajuntament de Llíria redactara una ordenança i proporcionara una partida pressupostària per a AMPES i Centres Escolars de forma que tingueren subvencions per a la creació i autogestió dels Bancs de Llibres. I degut a la imminent aplicació de la LOMQUE, que obligarà a comprar nous llibres de text, que aquesta ordenança també recollira la necessitat de comptar amb el comerç de proximitat local.

Des de Compromís ens congratulem de que l’equip de Govern reculla parcialment la proposta i es posen mitjans per facilitar a les famílies fer front a la despesa en llibres que suposarà l’aplicació de la LOMQUE al curs vinent.

Així doncs, el conveni signat entre l’Ajuntament de Llíria, Caixa Popular i les llibreries Cantó, Edeta, D.O. i Muñoz oferirà un 5% de descompte en la compra de llibres i un 10% en material escolar, i suposarà un ajut per a l’economia familiar així com revitalitzar el comerç de proximitat.

Tanmateix, des del col·lectiu local de Compromís, encoratgem al govern municipal a treballar en aquesta línia i seguir endreçant iniciatives que complementen aquest conveni amb la incorporació de més establiments, per la gran despesa que suposarà per a les famílies de Llíria el canvi de llibres amb l’imminent aplicació de la Llei Wert.

LLÍRIA APLICARÀ LA PROPUESTA DE COMPROMIS Y AYUDARÁ A LAS FAMILIAS EN HACER FRENTE AL GASTO QUE SUPONDRÀ LA APLICACIÓN DE LA LOMCE

El Ayuntamiento de Llíria ha firmado un convenio entre Caja Popular y las librerías Cantó, Edeta, D.O. y Muñoz para ofrecer un 5% de descuento en la compra de libros y un 10% en material escolar.

A la última Comisión Informativa de Educación del mes de Junio, el grupo municipal de Compromís, a través de su edil portavoz en educación, Vallivana Murgui Ortega, propuso que el Ayuntamiento de Llíria redactara una ordenanza y proporcionara una partida presupuestaria para AMPAS y Centros Escolares de forma que tuvieran subvenciones para la creación y autogestión de los Bancos de Libros. Y debido a la inminente aplicación de la LOMCE, que obligará a comprar nuevos libros de texto, que esta ordenanza también recogiera la necesidad de contar con el comercio de proximidad local.

Desde Compromís nos felicitamos de que el equipo de Gobierno recoja parcialmente la propuesta y se pongan medios para facilitar a las familias hacer frente al gasto en libros que supondrá la aplicación de la LOMCE el curso próximo.

Así pues, el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Llíria, Caja Popular y las librerías Cantó, Edeta, D.O. y Muñoz ofrecerá un 5% de descuento en la compra de libros y un 10% en material escolar, y supondrá una ayuda para la economía familiar así como revitalizar el comercio de proximidad.

Aun así, desde el colectivo local de Compromís, alentamos al gobierno municipal a trabajar en esta línea y seguir generando iniciativas que complementen este convenio con la incorporación de nuevos establecimientos, por el gran gasto que supondrá para las familias de Llíria el cambio de libros con la inminente aplicación de la Ley Wert

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *