LLÍRIA ES QUEDA SENSE SERVEI DE FEM ELS DISSABTES PER NO TINDRE DINERS PER PAGAR ALS TREBALLADORS

Pràcticament la majoria del casc urbà i totes les urbanitzacions de la localitat es queden sense servei de recollida de fem els dissabtes.

Fa unes setmanes, Compromís va denunciar que durant quasi un mes s’havia deixat de prestar el servei de recollida de restes de poda en les urbanitzacions de Llíria. Un fet que els veïns havien denunciat al consistori al veure amuntegar-se la brossa en els carrers i voreres de les zones residencials de Llíria.

Ara, apunta el portaveu de Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, l’ajuntament ha deixat de prestar el servei de recollida en les urbanitzacions de la localitat els dissabtes, concretament la Ruta 3, la que va des de Montejarque fins al Regalón, en la zona que recau al Parc de Sant Vicent. Al igual que s’ha reduït el personal en el casc urbà els dissabte a la nit, deixant a sols un xofer i un peó (quan entre setmana hi ha 6 persones: 2 xofers i 4 peons), que sols es dediquen a puntejar i recollir aquells contenidors que estan desbordats i deixant la resta per a que s’acumule el fem amb el dels diumenges. Extrem que també ha estat denunciat per diversos barris de la localitat per on ni tan sols arriben a passar el serveis de recollida.

Segons Garcia, açò es degut a la nefasta gestió que per part de l’equip de govern s’està fent en este servei públic, on ja no es va previndre la suficient partida pressupostària en els comptes de 2014 i on hores d’ara, no hi ha previsió de contractar a més personal que no siga el de suplència de vacances. Quan des de Compromís ja es va advertir de la necessitat d’ampliar la consignació econòmica per fer front als mesos d’estiu i les possibles baixes de personal.

Des de Compromís es denuncia que els ciutadans paguen una taxa anualment, tant de recollida com de reciclatge prou elevada per a que es preste un servei en condicions. Per a que ara el PP, per la seua negligent gestió i manca de prioritats en serveis bàsics, deixa a tot una localitat sense el servei de recollida els dissabtes. Anul·lant el servei en les urbanitzacions i precaritzant la recollida en el casc urbà, on els diumenges hi ha contenidors completament desbordats per no haver-los recollit el dissabte a la nit.

Deute de prop de 200 dies

Si no hi ha diners per a contractar personal per a prestar els servei bàsic, molt menys l’equip de Govern ha previst una partida pressupostària per pagar els prop de 200 dies que li deu a la plantilla de la Brigada de Residus Sòlids acumulats des de principi d’any per la prestació de serveis en dies festius, dissabtes i altres eventualitats. Dies que ha anat cobrint el personal, tant siguen xofers com peons, però que l’equip de Govern no sap com va a pagar-los, ja que del pressupost de 2014 no pot, ja que no li queden recursos econòmics.

Ara bé, destinar diners dels pressupost a dinars protocol·laris i actes festius com el concert de “Melendi” d’este mes de juny, on es van destinar 20 mil euros, no falten. Mentre, el personal de la Brigada de Residus està prestant el servei en una situació precària i no cobra des de fa molts mesos els dies que se li deuen.

LLÍRIA SE QUEDA SIN SERVICIO DE RECOGIDA BASURA LOS SÁBADOS POR NO TENER DINERO PARA PAGAR A LOS TRABAJADORES

Prácticamente la mayoría del casco urbano y todas las urbanizaciones de la localidad se quedan sin servicio de recogida de basuras los sábados.

Hace unas semanas, Compromís denunció que durando casi un mes se había dejado de prestar el servicio de recogida de restos de poda en las urbanizaciones de Llíria. Un hecho que los vecinos habían denunciado al consistorio al ver amontonarse la basura en las calles y aceras de las zonas residenciales de Llíria.

Ahora, apunta el portavoz de Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, el ayuntamiento ha dejado de prestar el servicio de recogida en las urbanizaciones de la localidad los sábados, concretamente la Ruta 3, la que va desde Montejarque hasta el Regalón, en la zona que recae al Parque de San Vicente. Al igual que se ha reducido el personal en el casco urbano los sábado por la noche, dejando a sólo un chófer y un peón (cuando entre semana hay 6 personas: 2 chóferes y 4 peones), que sólo se dedican a puntear y recoger aquellos contenedores que están desbordados y dejando el resto para que se acumule la basura con la de los domingos. Extremo que también ha sido denunciado por varios barrios de la localidad por donde ni siquiera llegan a pasar los servicios de recogida.

Según Garcia, esto es debido a la nefasta gestión que por parte del equipo de gobierno se está haciendo en este servicio público, donde ya no se previno la suficiente partida presupuestaria en las cuentas de 2014 y donde en estsos momentos, no hay previsión de contratar a más personal que no sea el de las suplencias de vacaciones. Cuando desde Compromís ya se advirtió de la necesidad de ampliar la consignación económica para hacer frente a los meses de verano y las posibles bajas de personal.

Desde Compromís se denuncia que los ciudadanos pagan una tasa anualmente, tanto de recogida como de reciclaje bastante elevada para que se preste un servicio en condiciones. Para que ahora el PP, por su negligente gestión y carencia de prioridades en servicios básicos, deja a todo una localidad sin el servicio de recogida los sábados. Anulando el servicio en las urbanizaciones y precarizando la recogida en el casco urbano, donde los domingos hay contenedores completamente desbordados por no haberlos recogido el sábado por la noche.

Deuda de cerca de 200 días

Si no hay dinero para contratar personal para prestar los servicio básicos, mucho menos el equipo de Gobierno ha previsto una partida presupuestaria para pagar los cerca de 200 días que le debe de a la plantilla de la Brigada de Residuos Sólidos acumulados desde principio de año por la prestación de servicios en días festivos, sábados y otras eventualidades. Días que ha ido cubriendo el personal, tanto sean chóferes como peones, pero que el equipo de Gobierno no sabe cómo va a pagarlos, ya que del presupuesto de 2014 no puede, dado que no le quedan recursos económicos.

Ahora bien, destinar dinero de los presupuesto a comidas protocolarias y actos festivos como el concierto de “Melen

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *