Les propostes de Compromís-MoVe en inversió a les urbanitzacions ja tenen suport pressupostari

Jimenez: “Un nou accés a la zona de l’entorn de Sant Vicent per la CV-25 a Puig i Lis, així com nous accessos i rondes al Regalón i Edeta, juntament amb la re pavimentació de la Vereda Reial de Bétera i el camí de l’Alt de la Botigueta, comencen a configurar la millora en l’accessibilitat dels barris perifèrics de Llíria”.

L’ajuntament de Llíria destinarà part del Pla  Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) de 2016 i part del romanent de tresoreria de l’exercici anterior per millorar els accessos i entrades a les urbanitzacions de la localitat.

Segons l’edil de Compromís-Move, Elena Jimenez, unes de les grans oblidades en molts pressupostos municipals de Llíria, eren les zones residencials del municipi, les urbanitzacions. Sent que actualment, prop d’una tercera part de la població de la localitat està censada en les mateixes. De fet són molts més els que viuen, ja que molta d’aquesta població resideix a Llíria però segueix censada en la seua població natal o de treball.

Per Jimenez, el consistori ha de ser conscient que, si volem millorar la qualitat de vida dels veïns de Llíria, cal fer una distribució dels recursos perquè tots i cadascun dels barris de la ciutat estiguen ben atesos, i entre aquests barris es troben els de les urbanitzacions, on els seus accessos i infraestructures bàsiques són bastant deficients.

És per això, que el Grup Municipal de Compromís-Move ha proposat i el ple ha aprovat, la incorporació de romanents destinats a l’execució de l’accés a la zona residencial que existeix al voltant del Parc de Sant Vicent, concretament l’accés directe del Prat, que va des de la CV-25 (Ctra de Llíria a Olocau), fins a la zona de Puig i Lis-Corral de la Marquesa, creant així un nexe de connexió que evitarà grans desplaçaments als veïns que resideixen en aquesta àrea propera al casc urbà. Aprovant destinar a la mateixa una partida pressupostària de 300 mil euros.

De fet, comenta l’edil de Compromís-Move, aquest accés és de vital importància per als veïns de la zona, ja que són moltíssims els usuaris de vehicles que han d’accedir a diverses urbanitzacions havent de fer un volteig de més d’1 quilòmetre cada dia per entrar i eixir del seu habitatge, que amb aquest nou accés s’evitarien.

Junt a esta infraestructura viària, des de l’ajuntament també s’ha decidit invertir part de la subvenció del PPOS 2016 en la millora de diversos vials i connexions en altres urbanitzacions, com la interconnexió entre Puig i Lis i el Regalón (que actualment és un camí de terra) amb una dotació de 111.390 euros, així com  resoldre l’accés sud de la urbanització Edeta, la qual comptarà amb un pressupost total de 53.369 euros. Propostes que Compromís-MoVe ha vingut reivindicant les últimes legislatures.

Aquestes obres, juntament amb el re asfaltat del tram de la Vereda Reial de Bétera i el camí de l’Alt de la Botigueta que es va fer amb el Pla d’Inversió Productiva de la Diputació de València proposada per la Coalició, que va tindre una inversió de 103.868 euros, ve a enquadrar-se dins dels objectius programàtics i propostes que el nostre grup ha traslladat a la Corporació municipal, apunta Jimenez.

El Grup Municipal de Compromís-MoVe valora positivament la incorporació d’aquestes iniciatives i que les mateixes aconseguisquen tindre el suport pressupostari i polític per poder executar-les, ja que així s’inicia el camí per poder minimitzar les greus deficiències en infraestructures viàries i accessos que pateixen gran part de les urbanitzacions de Llíria.

Las propuestas de Compromís-MoVe en inversión a las urbanizaciones ya tienen respaldo presupuestario

Jimenez: “Un nuevo acceso a la zona del entorno de San Vicente por la CV-25 a Puig i Lis, así como nuevos accesos y rondas al Regalón y Edeta, junto con la repavimentación de la Vereda Real de Bétera y el camino de Alt de la Botigueta, empiezan a configurar la mejora en la accesibilidad de los barrios periféricos de Llíria”.

El ayuntamiento de Llíria destinará parte del Plan  Provincial de Obras y Servicios (PPOS) de 2016 y parte del remanente de tesorería del ejercicio anterior para mejorar los accesos y entradas a las urbanizaciones de la localidad.

Según la edil de Compromís-Move, Elena Jimenez, unas de las grandes olvidadas en muchos presupuestos municipales de Llíria, eran las zonas residenciales del municipio, las urbanizaciones. Siendo que actualmente, cerca de una tercera parte de la población de la localidad está censada en las mismas. De hecho son muchos más los que viven, ya que mucha de esta población reside en Llíria pero sigue censada en su población natal o de trabajo.

Para Jimenez, el consistorio ha de ser consciente de que, si queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos de Llíria, hay que hacer una distribución de los recursos para que todos y cada uno de los barrios de la ciudad estén bien atendidos, y entre estos barrios se encuentran los de las urbanizaciones, donde sus accesos e infraestructuras básicas son bastante deficientes.

Es por ello, que el Grupo Municipal de Compromís-Move ha propuesto y el pleno ha aprobado, la incorporación de remanentes destinados a la ejecución del acceso a la zona residencial que existe alrededor del Parque de San Vicente, concretamente el acceso directo del Prat, que va desde la CV-25 (Ctra de Llíria a Olocau), hasta la zona de Puig i Lis-Corral de la Marquesa, creando así un nexo de conexión que evitará grandes desplazamientos a los vecinos que residen en esta área próxima al casco urbano. Aprobando destinar a la misma una partida presupuestaria de 300 mil euros.

De hecho, comenta la edil de Compromís-Move, este acceso es de vital importancia para los vecinos de la zona, ya que son muchísimos los usuarios de vehículos que tienen que acceder a diversas urbanizaciones teniendo que dar un rodeo de más de 1 kilómetro cada día para entrar y salir de su vivienda, que con este nuevo acceso se evitarían.

Junto a esta infraestructura viaria, desde el ayuntamiento también se ha decidido invertir parte de la subvención del PPOS 2016 en la mejora de diversos viales y conexiones en otras urbanizaciones, como la interconexión entre Puig i Lis y el Regalón (que actualmente es un camino de tierra) con una dotación de 111.390 euros, así como  resolver el acceso sur de la urbanización Edeta, la cual contará con un presupuesto total de 53.369 euros. Propuestas que Compromís-MoVe ha venido reivindicando las últimas legislaturas.

Estas obras, junto con el reasfaltado del tramo de la Vereda Real de Bétera y el camino de Alt de la Botigueta que se hizo con el Plan de Inversión Productiva de la Diputación de Valencia propuesta por la Coalición, que tuvo una inversión de 103.868 euros, viene a encuadrarse dentro de los objetivos programáticos y propuestas que nuestro grupo ha trasladado a la Corporación municipal, apunta Jimenez.

El Grupo Municipal de Compromís-MoVe valora positivamente la incorporación de estas iniciativas y que las mismas consigan tener el respaldo presupuestario y político para poder ejecutarlas, ya que así se inicia el camino para poder minimizar las graves deficiencias en infraestructuras viarias y accesos que adolecen gran parte de las urbanizaciones de Llíria.

Arxivat en: Compromís, Llíria, Urbanitzacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *