Llíria confirma la cessió dels terrenys per al Nou Palau de Justícia

Garcia: “L’ajuntament cedirà una parcel·la de 2.050 m2 que albergaran les noves infraestructures judicials en la capital del Camp de Túria”

Segons el Diputat autonòmic de Compromís i regidor de Llíria, Paco Garcia Latorre, el Ple de l’ajuntament de Llíria, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de gener de 2006, va adoptar l’acord de ”Cessió de parcel·la municipal a la Generalitat Valenciana per a la construcció d’un nou  Palau de Justícia”.

La parcel·la té una superfície de 2.050 m2 i està situada front als actuals jutjats de Llíria que donen cobertura als veïns del Camp de Túria i dels Serrans.

Garcia apunta que la previsió inicial era albergar vuit jutjats, el Registre Civil, Deganat i dependències per a les Forces i Cossos de Seguretat.  Un edifici modern concebut també perquè els col·lectius professionals, com a advocats i procuradors, disposaren de les seues pròpies dependències per a desenvolupar la seua activitat amb major facilitat.

Ara, davant l’elaboració d’un nou Pla d’infraestructures Judicials que en breu presentarà la Conselleria de Justícia, el consistori de Llíria ha confirmat a la Generalitat la vigència d’esta cessió de terrenys per a que el Partit Judicial puga disposar d’estos nous equipaments en la localitat.

Amb esta ratificació de la cessió, senyala Garcia, es dona compliment a una reivindicació històrica i es dona llum verda a la Generalitat per iniciar els tràmits de redacció dels projectes de construcció i la posada en marxa dels mecanismes que puguen dotar al Partit Judicial dels servies i infraestructures que requereix.

Llíria confirma la cesión de los terrenos para el Nuevo Palacio de Justicia

García: “El ayuntamiento cederá una parcela de 2.050 m2 que albergarán las nuevas infraestructuras judiciales en la capital del Camp de Túria”

Según el Diputado autonómico de Compromiso y regidor de Llíria, Paco García Latorre, el Pleno del ayuntamiento de Llíria, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2006, adoptó el acuerdo de ”Cesión de parcela municipal a la Generalitat Valenciana para la construcción de un nuevo  Palacio de Justicia”.

La parcela tiene una superficie de 2.050 m2 y está situada frente a los actuales juzgados de Llíria que dan cobertura a los vecinos del Camp de Túria y de los Serranos.

García apunta que la previsión inicial era albergar ocho juzgados, el Registro Civil, Decanato y dependencias para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  Un edificio moderno concebido también porque los colectivos profesionales, como abogados y procuradores, dispusieron de sus propias dependencias para desarrollar su actividad con mayor facilidad.

Ahora, ante la elaboración de un nuevo Plan de infraestructuras Judiciales que en breve presentará la Consejería de Justicia, el consistorio de Llíria ha confirmado a la Generalitat la vigencia de esta cesión de terrenos para que el Partido Judicial pueda disponer de estos nuevos equipamientos en la localidad.

Con esta ratificación de la cesión, señala García, se da cumplimiento a una reivindicación histórica y se mujer luz verde a la Generalitat para iniciar los trámites de redacción de los proyectos de construcción y la puesta en marcha de los mecanismos que puedan dotar al Partido Judicial de los servías e infraestructuras que requiere.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *