Llíria comptarà amb una nova multinacional al Polígon de Carrases

Paco Garcia: “La política de reindustrialització i impuls econòmic del Consell del Botànic facilita l’arribada de noves empreses a Comunitat”

El Diputat autonòmic de Compromís i tinent alcalde de Llíria, Paco Garcia Latorre, ha posat en valor les polítiques actives que el Consell del Botànic, i més concretament la dutes a terme per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació dirigida per Rafa Climent.

La Conselleria está empleant-se a fons per dur a terme una reindustrialització valenciana en totes aquelles comarques que posseeixen polígons industrials amb possibilitat de recepció de nous negocis.

Per a Garcia, aquesta ha estat el cas de Llíria i el seu polígon de Carrases, on en breu la multinacional argentina Advanced Organic Materials (AOM), fabricadora de productes especialitzats com tocoferoles naturals, vitamina I natural o fitoesteroles per a les indústries alimentària, cosmètica, farmacèutica i de biocombustibles, obrirà les seues portes a la Capital del Camp de Túria.

L’empresa ha adquirit una parcel·la de més de 30.000 metres quadrats al polígon Industrial de Carrasses, on pretén iniciar la seua implantació abans de finalitzar l’any amb una inversió propera als 10 milions  d’euros.

El Conseller d’Economia, ha destacat per la seua banda, la importància de la Inversió Estrangera Directa per augmentar la productivitat del nostre territori i fomentar la creació d’ocupació, per això, s’ha prestat una especial atenció a empreses com AOM des del Valencian Investment Desk ( Oficina de coordinació i impuls de projectes empresarials que afavoreixen la inversió tant local, nacional com estrangera i la creació d’ocupació), perquè es puguen implantar en polígons industrials com el de Llíria, amb una gran proyecció internacional i amb capacitat per a empreses de mitjà i gran grandària.

Segons el diputat de Compromís, aquesta ja és la tercera empresa que tria la Capital del Camp de Túria per expandir el seu negoci, tal i com han fet les industries de Power Electronics(90.000 metres quadrats) i Pintures Moltó (100.000 metres).

Carrases s’està convertint en punt de referència per projectar la indústria valenciana, polígon dotat amb superfícies de solars aptes per a aquestes multinacionals, amb comunicacions i serveis idonis per implantar nous negocis amb perspectives de futur, apunta García.

Llíria contará con una nueva multinacional en el Polígono de Carrases

Paco Garcia: “La política de reindustrialización e impulso económico del Consell del Botànic facilita la llegada de nuevas empresas a Comunitat”

El Diputado autonómico de Compromís y teniente alcalde de Llíria, Paco Garcia Latorre, ha puesto en valor las políticas activas que el Consell del Botànic, y más concretamente la llevadas a cabo por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo dirigida por Rafa Climent.

La Conselleria se está empleando a fondo para llevar a cabo una reindustrialización valenciana en todas aquellas comarcas que poseen polígonos industriales con posibilidad de recepción de nuevos negocios.

Para García, esta ha sido el caso de Llíria y su polígono de Carrases, donde en breve la multinacional argentina Advanced Organic Materials (AOM),fabricante de productos especializados como tocoferoles naturales, vitamina E natural o fitoesteroles para las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y de biocombustibles, abrirá sus puertas en la Capital del Camp de Túria.

La empresa ha adquirido una parcela de más de 30.000 metros cuadrados en el polígono Industrial de Carrasses, donde pretende iniciar su implantación antes de finalizar el año con una inversión cercana a los 10 millones  de euros.

El Conseller de Economía, ha destacado por su parte, la importancia de la Inversión Extranjera Directa para aumentar la productividad de nuestro territorio y fomentar la creación de empleo, por ello, se ha prestado una especial atención a empresas como AOM desde el Valencian Investment Desk ( Oficina de coordinación e impulso de proyectos empresariales que favorezca la inversión tanto local, nacional como extranjera y la creación de empleo), para que se puedan implantar en polígonos industriales como el de Llíria, con una gran proyecció internacional y con capacidad para empresas de medio y gran tamaño.

Según el diputado de Compromís, esta ya es la tercera empresa que elige la Capital del Camp de Túria para expandir su negocio, tal y com han hecho las industrias Power Electronics(90.000 metros cuadrados) y Pinturas Moltó (100.000 metros).

Carrases se está convirtiendo en punto de referencia para proyectar la industria valenciana, polígono dotado con superficies de solares aptos para estas multinacionales, con comunicaciones y servicios idóneos para implantar nuevos negocios con perspectivas de futuro, apunta García.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *