Llíria licita les obres de restauració de les Termes Romanes de Mura

Garcia: “L’import de la licitació és de 689 mil euros, que serà finançat al 50% entre ajuntament i amb Fons europeus *PO *FEDER”

L’àrea de Cultura i Patrimoni de l’ajuntament de Llíria ha publicat en la Plataforma de contractes de l’Estat la licitació de les obres per a la intervenció arqueològica i arquitectònica en l’àmbit de les Termes Menors del Santuari de Mura”. El termini per a poder optar a ser contractista d’aquestes obres finalitza el pròxim dia 10 de gener.

Segons el Tinent d’alcalde i Regidor de Cultura, Paco Garcia Latorre, la intervenció compta amb un pressupost de licitació de 689.000 euros. Amb aquest projecte, es portarà endavant la segona fase de la rehabilitació del complex arquitectònic, amb l’excavació i consolidació de les termes menors i de la palestra, Tractament i recreixement de murs per al tancament del conjunt, així com l’espai d’activitats esportives a l’aire lliure que formava part de les termes majors.

Garcia apunta que un altre espai que s’incorporarà a les actuacions serà la posada a punt del Centre de Visitants o Interpretació, així com la seua musealització per a la seua posada en funcionament immediata. També es delimitaran els recorreguts a l’interior del recinte i es disposarà d’elements de control de pas, definint àrees per a ús públic lliure i ús públic controlat per mitjà de visites guiades.

La previsió és que en el primer trimestre de 2019 s’adjudiquin les obres i puguin executar-se en el que resta d’any.

Amb aquesta actuació, afirma Garcia, es podran fer visitables i obrir-se al públic gran part d’aquest gran parc arqueològic que serà un reclam turístic de primer ordre a la Ciutat de Llíria.

 

Llíria licita las obras de restauración de Las Termas Romanas de Mura

Garcia: “El importe de la licitación es de 689 mil euros, que será financiado al 50% entre ayuntamiento y con Fondos europeos PO FEDER”

El área de Cultura y Patrimonio del ayuntamiento de Llíria ha publicado en la Plataforma de contratos del Estado la licitación de las obras para la intervención arqueológica y arquitectónica en el ámbito de las Termas Menores del Santuario de Mura”. El plazo para poder optar a ser contratista de estas obras finaliza el próximo día 10 de enero.

Según el Teniente de alcalde y Concejal de Cultura, Paco Garcia Latorre, la intervención cuenta con un presupuesto de licitación de 689.000 euros. Con este proyecto, se llevará adelante la segunda fase de la rehabilitación del complejo arquitectónico, con la excavación y consolidación de las termas menores y de la palestra, Tratamiento y recrecido de muros para el cierre del conjunto, así como el espacio de actividades deportivas al aire libre que formaba parte de las termas mayores.

Garcia apunta que otro espacio que se incorporará a las actuaciones será la puesta a punto del Centro de Visitantes o Interpretación, así como su musealización para su puesta en funcionamiento inmediata. También se delimitarán los recorridos en el interior del recinto y se dispondrá de elementos de control de paso, definiendo áreas para uso público libre y uso público controlado por medio de visitas guiadas.

La previsión es que en el primer trimestre de 2019 se adjudiquen las obras y puedan ejecutarse en lo que resta de año.

Con esta actuación, afirma Garcia, se podrán hacer visitables y abrirse al público gran parte de este gran parque arqueológico que será un reclamo turístico de primer orden en la Ciudad de Llíria.

 

Arxivat en: Camp de Túria, Compromís, Cultura i Educació, Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *