Llíria ofereix 30 llocs d’ocupació pública per a estabilitzar la seua plantilla

Garcia: “Hem aprovat la major oferta pública d’ocupació de les últimes dècades, convocant el màxim nombre de places que la Llei permet per a processos de consolidació”

Segons el tinent alcalde i portaveu de CompromísMoVe a l’ajuntament de Llíria, Paco Garcia Latorre, el consistori ha tret el màxim nombre de places possibles en l’Oferta d’Ocupació Pública (OPE) de 2018.  Un total de 30 llocs de treball que seran coberts de forma definitiva per personal laboral i funcionari.

Aquesta OPE respon, apunta Garcia, a la negociació realitzada amb els sindicats amb representació en el consistori a través de la Mesa General de Negociació. La proposta de totes les parts va ser unànime, convocar tots els processos i tots els llocs de treball que foren possible sobre la base de la Legislació vigent, a excepció d’aquells llocs en els quals els seus ocupants els faltara menys de 10 anys per a la jubilació.

Les limitacions imposades per l’anterior Llei de Montoro impedien que molts d’aquests llocs pogueren ser coberts de forma definitiva, una situació que havia conduït a incrementar la taxa de temporalitat en el consistori de Llíria. Però que amb aquesta acció que CompromísMoVe venia reclamant des de feia temps, es veurà resolta en gran part, afirma Garcia

CONSOLIDACIÓ POLICIA LOCAL

Un apartat important en la OPE de 2018 ha estat la d’oferir mitjançant el procés de consolidació la cobertura definitiva d’11 places d’Agent de la Policia Local, col·lectiu que comptava amb el major percentatge de precarietat, ja que més d’un 25% dels seus efectius estaven de manera provisional ocupant places amb nomenaments d’interins.

Amb aquest procés i una vegada realitzats els corresponents processos selectius, la plantilla de la Policia Local podrà comptar amb tots els seus efectius com a personal funcionari de carrera, conclou el portaveu de CompromísMove.

OPE 2018

11 Agente Policía Local

4 Peón/a

2 Profesores/as Conservatorio (Contrabajo y Piano)

1 Técnico/a gestión Turística

2 Arqueólogo/a

3 Conserjería Patrimonio-Histórico

2 Auxiliares Administrativos/as

1 Cocinero/a

1 Monitor/a Centro dia

1 Monitor/a Taller Ocupacional

1 Auxiliar Hogar

1 Chofer/a RSU

 

Llíria oferta 30 puestos de empleo público para estabilizar su plantilla

Garcia: “Hemos aprobado la mayor oferta pública de empleo de las últimas décadas, convocando el máximo número de plazas que la Ley permite para procesos de consolidación”

Según el teniente alcalde y portavoz de CompromísMoVe en el ayuntamiento de Llíria, Paco Garcia Latorre, el consistorio ha sacado el máximo número de plazas posibles en la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2018.  Un total de 30 puestos de trabajo que serán cubiertos de forma definitiva por personal laboral y funcionario.

Esta OPE responde, apunta Garcia, a la negociación realizada con los sindicatos con representación en el consistorio a través de la Mesa General de Negociación. La propuesta de todas las partes fue unánime, convocar todos los procesos y todos los puestos de trabajo que fueran posible en base a la Legislación vigente, a excepción de aquellos puestos en los que sus ocupantes les faltara menos de 10 años para la jubilación.

Las limitaciones impuestas por la anterior Ley de Montoro impedían que muchos de estos puestos pudiesen ser cubiertos de forma definitiva, una situación que había conducido a incrementar la tasa de temporalidad en el consistorio de Llíria. Pero que con esta acción que CompromísMoVe venía reclamando desde hacía tiempo, se verá resuelta en gran parte, afirma Garcia

CONSOLIDACIÓN POLICIA LOCAL

Un apartado importante en la OPE de 2018 ha sido la de ofertar mediante el proceso de consolidación la cobertura definitiva de 11 plazas de Agente de la Policía Local, colectivo que contaba con el mayor porcentaje de precariedad, ya que más de un 25% de sus efectivos estaban de manera provisional ocupando plazas con nombramientos de interinos.

Con este proceso y una vez realizados los correspondientes procesos selectivos, la plantilla de la Policía Local podrá contar con todos sus efectivos como personal funcionario de carrera, concluye el portavoz de CompromísMove.

Arxivat en: Compromís, Economia i Ocupació, Llíria, Política Municipal

Comentaris

  1. Roberto bodi coll diu:

    Nesesito trabajo

  2. Roberto bodi coll diu:

    Nesesito trabajo estoy en el paro

  3. Ángeles Femenía Artal diu:

    Me interesa necesito trabajo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *