L’Hospital de Llíria preparat per obrir Urgències Pediàtriques

A mitjan de gener els més menuts podran seran atesos en aquesta nova Unitat i evitarà els desplaçaments a la Nova Fe de les famílies del Camp de Túria i La Serrania.

Compromís ha estat reivindicant des d’abans d’engegar-se l’Hospital de Llíria que la comarca del Camp de Túria i Els Serrans tenen una suficient entitat com per poder crear-se un Departament de Salut propi, amb un hospital comarcal de referència que preste els serveis bàsics que correspon als ciutadans d’aquestes dues comarques.

En aquest sentit, apunta el Diputat Autonòmic, Paco Garcia Latorre, el grup Parlamentari de Compromís va presentar una iniciativa en Les Corts Valencianes perquè es dotara l’hospital de Llíria de manera gradual, d’un servei d’urgències pediàtriques hospitalàries i del servei de maternitat, ja que segons les últimes dades es donen uns 1500 parts anuals en les poblacions adscrites a aquest centre hospitalari.

Amb aquestes iniciatives, apunta Garcia, pretenem que el nou Mapa sanitari s’adapte millor a les necessitats particulars de l’àmbit rural i geogràfic que mostren aquestes comarques de l’interior de València, tal i com es produeix en altres Departaments de Salut com el de Requena. A més de tindre un potencial poblacional d’atenció que ronda les 100 mil persones.

Reivindicació històrica

Amb la implantació del servei d’urgències pediàtriques ara a mitjan gener de 2018, es compleix amb una de les reivindicacions històriques d’aquestes dues comarques.

En aquest sentit, els menors que, havent estat atesos inicialment al seu Centre de Salut de referència, requereisquen d’atenció hospitalària, podran dirigir-se a l’Hospital de Llíria, on seran atesos en la nova unitat pediàtrica d’urgències. Una unitat que segons els experts, ajudarà al fet que el 95% dels casos d’atenció a menors seran resolts, ja que solament el 5% restant podria requerir trasllat a la Nova Fe.

El diputat de Compromís apunta que, el Govern del Botánic ha complert amb el seu compromís i ha donat resposta a les demandes ciutadanes, ampliant la cartera bàsica de serveis a l’hospital de Llíria amb aquesta nova unitat pediàtrica d’urgències.

 

El Hospital de Llíria preparado para abrir Urgencias Pediátricas

A mediados del próximo mes de enero los más pequeños podrán serán atendidos en esta nueva Unidad y evitará los desplazamientos a la Nueva Fe de las familias del Camp de Túria y La Serrania.

Compromís ha estado reivindicando desde antes de ponerse en marcha el Hospital de Llíria que la comarca del Camp de Túria y Los Serranos tienen una suficiente entidad como para poder crearse un Departamento de Salud propio, con un hospital comarcal de referencia que preste los servicios básicos que corresponde a los ciudadanos de estas dos comarcas.

En ese sentido, apunta el Diputado Autonómico, Paco Garcia Latorre, el grupo Parlamentario de Compromís presentó una iniciativa en Las Cortes Valencianas para que se dotara el hospital de Llíria de manera gradual, de un servicio de urgencias pediátricas hospitalarias y del servicio de maternidad, ya que según los últimos datos se dan unos 1500 partos anuales en las poblaciones adscritas a este centro hospitalario.

Con estas iniciativas, apunta Garcia, pretendemos que el nuevo Mapa sanitario se adapte mejor a las necesidades particulares del ámbito rural y geográfico que muestran estas comarcas del interior de Valencia, tal y cómo se produce en otros Departamentos de Salud como el de Requena. Además de tener un potencial poblacional de atención que ronda las 100 mil personas.

Reivindicación histórica

Con la implantación del servicio de urgencias pediátricas ahora a mediados de enero de 2018, se cumple con una de las reivindicaciones históricas de estas dos comarcas.

En ese sentido, los menores que, habiendo sido atendidos inicialmente en su Centro de Salud de referencia, requieran de atención hospitalaria, podrán dirigirse al Hospital de Llíria, donde serán atendidos en la nueva unidad pediátrica de urgencias. Una unidad que según los expertos, ayudará a que el 95% de los casos de atención a menores serán resueltos, ya que solo el 5% restante podría requerir traslado a la Nueva Fe.

El diputado de Compromís apunta que, el Gobierno del Botánic ha cumplido con su compromiso y ha dado respuesta a las demandas ciudadanas, ampliando la cartera básica de servicios en el hospital de Llíria con esta nueva unidad pediátrica de urgencias.

Arxivat en: Camp de Túria, Compromís, Llíria, Sanitat i Benestar Social

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *