Llíria redueix l’atur un 20,6% en 4 anys


Garcia: “Prop de 600 persones han trobat un treball estable i han eixit deles llistes de l’atur a la nostra localitat”

Segons el tinent d’alcalde i portaveu de CompromísMoVe en l’ajuntament de Llíria, Paco Garcia Latorre, les propostes que la Coalició ha impulsat en esta legislatura per fer polítiques actives d’ocupació junt altres administracions i dinamitzar el sector industrial han donat els seus fruits.

Les dades del Servei Valencià d’Ocupació (LABORA), desprenen que, des de gener de 2015 fins ara, l’atur en la localitat s’ha reduït en un 20,6%, el que suposa que 1 de cada 5 persones que estaven en situació de desocupació han trobat un treball.

Garcia senyala que en gener de 2015, la xifra de persones  de Llíria sense treball i en situació de demandant en el SERVEF era de 2.865 (1.495 dones i 1.370 homes). Unes dades que han canviat, sent ara a novembre de 2018 un total de 2.275 demandants d’ocupació (1.083 dones i 761 homes). Prop de 600 persones menys.

Estes xifres han estat possible gràcies a l’esforç que, tant l’ajuntament de Llíria junt a la Diputació de València i la Generalitat Valenciana han fet en l’elaboració de Plans formatius i d’ocupació que han donat la possibilitat a centenars de persones a trobar un nou lloc de treball o formar-se en un nou ofici que es possibilite la reinserció en el mercat laboral.

En este últim any, l’ajuntament de Llíria ha rebut subvencions i ha destinat més de 2 milions d’euros a promocionar l’ocupació local mitjançant diversos programes i plans de treball, els quals han fet que actualment hi haja prop d’un centenar de persones treballant directament en l’ajuntament reforçant diversos serveis municipals.

Per al portaveu de CompromísMoVe, encara queda molt per fer i cal seguir insistint en la necessitat d’impulsar estos programes, tant des de l’esfera local com autonòmica i estatal. Al temps que es facilite l’arribada de noves empreses i ampliacions de les existents als polígons industrials de Llíria, com ara la de Power Electrònics, Montó o l’empresa argentina AOM que ha comprat recentment 30 mil metros quadrats a Carrases.

Llíria reduce el paro un 20,6% en 4 años

García: “Cerca de 600 personas han encontrado un trabajo estable y han salido de las listas del paro a nuestra localidad”

Según el teniente de alcalde y portavoz de CompromísMoVe en el ayuntamiento de Llíria, Paco García Latorre, las propuestas que la Coalición ha impulsado en esta legislatura para hacer políticas activas de empleo junto otras administraciones y dinamizar el sector industrial han dado sus frutos.

Los datos del Servicio Valenciano de Empleo (LABORA), desprenden que, desde enero de 2015 hasta ahora, el paro en la localidad se ha reducido en un 20,6%, lo que supone que 1 de cada 5 personas que estaban en situación de desocupación han encontrado un trabajo.

García señala que en enero de 2015, la cifra de personas  de Llíria sin trabajo y en situación de demandante en el SERVEF era de 2.865 (1.495 mujeres y 1.370 hombres). Unos datos que han cambiado, siendo ahora en noviembre de 2018 un total de 2.275 demandantes de empleo (1.083 mujeres y 761 hombres). Cerca de 600 personas menos.

Estas cifras han sido posible gracias al esfuerzo que, tanto el ayuntamiento de Llíria junto a la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana han hecho en la elaboración de Planes formativos y de empleo que han dado la posibilidad a centenares de personas a encontrar un nuevo puesto de trabajo o formarse en un nuevo oficio que se posibilite la reinserción en el mercado laboral.

En este último año, el ayuntamiento de Llíria ha recibido subvenciones y ha destinado más de 2 millones de euros a promocionar el empleo local a través de varios programas y planes de empleo, los cuales han hecho que actualmente  haya cerca de un centenar de personas trabajando directamente en el ayuntamiento reforzando varios servicios municipales.

Para el portavoz de CompromísMoVe, todavía queda mucho por hacer y hay que seguir insistiendo en la necesidad de impulsar estos programas, tanto desde la esfera local como autonómica y estatal. Al tiempo que se facilite la llegada de nuevas empresas y ampliaciones de las existentes en los polígonos industriales de Llíria, como por ejemplo la de Power Electrónicos, Montó o la empresa argentina AOM que ha comprado recientemente 30 mil metros cuadrados en Carrases.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *