5,4 milions € i 27 programes que han facilitat la formació i l’ocupació a 626 veïns/nes de Llíria

Les polítiques impulsades per CompromísMoVe han facilitat la incorporació al mercat laboral multitud d’aturats

Des de l’anterior legislatura, CompromísMoVe ha vingut impulsant i proposant diverses mesures per a la generació d’ocupació en la localitat de Llíria. En aquests 4 anys s’ha proposat un Pla pioner com el “Llíria Ocupa’t”, programa que després han fet el propi la Diputació de València i la Generalitat amb altres programes i tallers que perseguien la mateixa finalitat.

Segons el portaveu de la Coalició CompromísMoVe, Paco Garcia Latorre, les xifres d’aquests 4 anys demostren que teníem raó i que era important activar polítiques actives d’ocupació des de l’ajuntament per facilitar la dinamització econòmica.

S’ha invertit un total de 5,4 milions d’euros, que s’han distribuït en 27 programes d’ocupació i formació convocats des del 2015, que han beneficiat a un total de 626 persones, els quals s’han finançat amb fons propis municipals i amb el suport de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i, també, de la Unió Europea.

El finançament dels programes d’ocupació i formació ha experimentat un creixement anual, en cadascun dels exercicis de la legislatura, aconseguint un màxim en l’exercici 2018, amb una inversió total de 2.845.721.25 euros. Esta xifra suposa un increment de la inversió del 610% en comparació amb l’exercici 2015, quan la partida pressupostària va ser de 466.000 euros. Durant els següents exercicis, el finançament va ser ascendent: 523.000 euros al 2016 i 1.608.000 euros al 2017.

Segons García, encara queda molt per fer i hem de seguir redoblant esforços per aconseguir la plena ocupació, però la línia que s’ha seguit amb l’impuls de la Coalició CompromísMoVe hem vist que és l’encertada i que ha donat bons resultats.

Per això, per a la propera legislatura s’han de coordinar nous esforços perquè els joves de la localitat i la gent més major que ha quedat fora del mercat laboral, puguen tornar a trobar una ocupació, que sigui estable i de qualitat, apunta García.

5,4 millones € y 27 programas que han facilitado la formación y el empleo a 626 vecinos/as de Llíria

Las políticas impulsadas por CompromísMoVe han facilitado la incorporación al mercado laboral de multitud de personas en paro

Desde la anterior legislatura, CompromísMoVe ha venido impulsando y proponiendo diversas medidas para la generación de empleo en la localidad de Llíria. En estos 4 años se ha propuesto un Plan pionero como el “Llíria Ocupa’t”, programa que luego han hecho lo propio la Diputación de Valencia y la Generalitat con otros programas y talleres que perseguían la misma finalidad.

Según el portavoz de la Coalición CompromísMoVe, Paco Garcia Latorre, las cifras de estos 4 años demuestran que teníamos razón y que era importante activar políticas activas de empleo desde el ayuntamiento para facilitar la dinamización económica.

Se ha invertido un total de 5,4 millones de euros, que se han distribuido en 27 programas de ocupación y formación convocados desde el 2015, que han beneficiado a un total de 626 personas, los cuales se han financiado con fondos propios municipales y con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y, también, de la Unión Europea.

La financiación de los programas de ocupación y formación ha experimentado un crecimiento anual, en cada uno de los ejercicios de la legislatura, consiguiendo un máximo en el ejercicio 2018, con una inversión total de 2.845.721.25 euros. Esta cifra supone un incremento de la inversión del 610% en comparación con el ejercicio 2015, cuando la partida presupuestaria fue de 466.000 euros. Durante los siguientes ejercicios, la financiación fue ascendente: 523.000 euros al 2016 y 1.608.000 euros al 2017.

Según García, aún queda mucho por hacer y hemos de seguir redoblando esfuerzos por alcanzar el pleno empleo, pero la línea que se ha seguido con el impulso de la Coalición CompromísMoVe hemos visto que la acertada y que ha dado buenos resultados.

Por ello, para la próxima legislatura se han de coordinar nuevos esfuerzos para que los jóvenes de la localidad y la gente más mayor que ha quedado fuera del mercado laboral, puedan volver a encontrar un empleo, que sea estable y de calidad, apunta García.

Arxivat en: Camp de Túria, Compromís, Economia i Ocupació, Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *