La GVA adjudica la redacció del projecte per al nou Palau de Justicia en Llíria

Garcia: “El Consell invertirà un total de 471.900 euros en els projectes i la direcció d’obra al llarg dels anys 2020-2022”

La Conselleria de Justícia avança amb el procés administratiu per dur endavant la construcció del nou Palau de Justícia en Llíria. La Plataforma de contractes de l’Estat ha fet pública l’adjudicació del contracte a la mercantil GIRA Arquitectos i SLP-Javier Fuster Arquitectos (UTE), per a la redacció dels projectes de construcció i direcció d’obra de la nova seu judicial a la capital del Camp de Túria.

La Consellera de Justícia, Gabriela Bravo, va ha licitar fa uns mesos, a través del Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), els treballs per contractar els serveis tècnics que donaren suport al Consell per materialitzar ensta nova infraestructura judicial a Llíria. Ara, una volta fets els corresponents informes i valoracions, s’ha procedit a la seua adjudicació.

Finalment, l’oferta guanyadora ha sigut la d’esta mercantil, que ha estat la seleccionada per la Mesa de contractació de entre les set empreses que concorrien al concurs, amb una inversió de 471.900 euros, la qual es materialitzarà al llarg dels anys 2020 i 2022, on es procedirà a fer tant el projecte bàsic com el d’execució, així com la direcció d’obra una volta estiguen adjudicades les obres.

Per al Portaveu comarcal de Compromís i Tinent d’Acalde de Llíria, Paco Garcia Latorre, aquest anunci ve a culminar el treball que des de la Coalició s’ha fet al llarg d’aquests últims anys perquè el nou Palacio de Justícia de Llíria fos una realitat. Primer des de l’ajuntament, amb la cessió de parcel·la municipal situada al Carrer Bétera amb una superfície de 2.050 m2, i després des de Compromís, amb el seu treball per a la seua inclusió en els pressupostos de la Generalitat Valenciana.

Ara, amb l’adjudicació de la redacció del projecte i direcció d’obres es dona un pas qualitatiu i s’entra en la recta final per a fer realitat aquesta inversió tan vital per a aquest partit judicial, afegeix Garcia.

La GVA adjudica la redacción del proyecto para el Nuevo Palacio de Justicia en Llíria

Garcia: “El Consell invertirá un total de 471.900 euros en los proyectos y la dirección de obra a lo largo de los años 2020-2022”

La Consellería de Justicia avanza con el proceso administrativo para llevar adelante la construcción del nuevo Palacio de Justicia en Llíria. La Plataforma de contratos del Estado ha hecho pública la adjudicación del contrato a la mercantil GIRA Arquitectos, SLP y Javier Fuster Arquitectos (UTE), para la redacción de los proyectos de construcción y dirección de obra de la nueva sede judicial en la capital del Camp de Túria.

La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, licitó hace unos meses, a través del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), los trabajos para contratar los servicios técnicos que ayudaran al Consell a materializar esta nueva infraestructura judicial en Llíria. Ahora, una vez realizados los correspondientes informes y valoraciones, se ha procedido a su adjudicación.

Finalmente, la oferta ganadora ha sido la de esta mercantil, la cual ha sido seleccionada por la Mesa de contratación de entre las siete empresas que concurrían al concurso, con una inversión de 471.900 euros, la cual se materializará a lo largo de los años 2020 y 2022, donde se procederá a hacer tanto el proyecto básico como el de ejecución, así como la dirección de obra una vez estén adjudicadas las obras.

Para el Portavoz comarcal de Compromís y Teniente de Acalde de Llíria, Paco Garcia Latorre, este anuncio viene a culminar el trabajo que desde la Coalición se ha hecho a lo largo de estos últimos años para que nuevo Palacio de Justicia de Llíria fuera una realidad. Primero desde el ayuntamiento, con la cesión de parcela municipal situada a la Calle Bétera con una superficie de 2.050 m2, y después desde Compromís, con su trabajo para su inclusión en los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

Ahora, con la adjudicación de la redacción del proyecto y dirección de obras se da un paso cualitativo y se entra en la recta final para hacer realidad esta inversión tan vital para este partido judicial, añade Garcia.

Arxivat en: Comarcal, Compromís, Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *