El Botànic invertirà més de 17 milions en el nou Palacio de Justícia

La Vice Presidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciat que el Govern Valencià del Botànic ha autoritzat el contracte de les obres de la Nova Seu Judicial de Llíria, segons el projecte redactat per l’empresa Unió Temporal Gira Fuster Llíria i la inversió de la qual ascendeix a 17.276.267 euros.

El termini estimat d’execució és de 24 mesos, a comptar des de l’endemà a la data de la signatura de l’Acta de comprovació del replanteig i inici d’obra.

Segons explica el portaveu Comarcal de Compromís, Paco Garcia, el nou Palacio de Justícia, que forma part del Pla d’Infraestructures Judicials de la Generalitat, se situarà en un solar de l’avinguda de Bétera, en un edifici que comptarà amb 11 mil m² repartits en sis plantes i dos soterranis.

Ha estat un treball laboriós i amb molts tràmits administratius. Es va iniciar en l’anterior legislatura amb el primer Govern del Botànic i l’aprovació del Pla d’Infraestructures Judicials, on es va aconseguir que aquesta seu formara part de les noves actuacions del Consell en millora de les instal·lacions, i es culminarà aquesta legislatura amb la licitació i execució de les obres, apunta Garcia.

Per al portaveu de Compromís és una bona notícia amb la qual culmina així una de les reivindicacions que tant la Coalició com el personal que presta els seus serveis en aquesta seu han estat reclamant durant els últims anys.

La nova seu albergarà el Registre Civil, jutjats de guàrdia, sales de vistes, clínica mèdica forense, els jutjats del partit judicial, sales per a consultes de professionals, fiscalia, oficina atenció a víctimes del delicte, equip psicosocial, espai per al col·legi Advocats i Procuradors, entre altres serveis. Tot això en un edifici singular i situat en una de les àrees administratives més representatives de la localitat, com és el Pla de l’Arc.

Llíria rebrà en els pròxims dos anys prop de 50 milions en inversions directes, tant a través del Consell mitjançant el Pla Edificant, Pla Infraestructures Socials i Judicials com d’altres administracions, com ara la millora de carreteres de la Diputació de València.

En 2 años tendremos una nueva sede Judicial en Llíria

El Botànic invertirá más de 17 millones en el nuevo Palacio de Justicia

La Vice Presidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado que el Gobierno Valenciano del Botànic ha autorizado el contrato de las obras de la Nueva Sede Judicial de Llíria, según el proyecto redactado por la empresa Unión Temporal Gira Fuster Llíria y cuya inversión asciende a 17.276.267 euros.

El plazo estimado de ejecución es de 24 meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de la firma del Acta de comprobación del replanteo e inicio de obra.

Según explica el portavoz Comarcal de Compromís, Paco Garcia, el nuevo Palacio de Justicia, que forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Generalitat, se ubicará en un solar de la avenida de Bétera, en un edificio que contará con 11 mil m2 repartidos en seis plantas y dos sótanos.

Ha sido un trabajo laborioso y con muchos trámites administrativos. Se inició en la anterior legislatura con el primer Gobierno del Botànic y la aprobación del Plan de Infraestructuras Judiciales, donde se consiguió que esta sede formara parte de las nuevas actuaciones del Consell en mejora de las instalaciones, y se va a culminar esta legislatura con la licitación y ejecución de las obras, apunta Garcia.

Para el portavoz de Compromís es una buena noticia con la que culmina así una de las reivindicaciones que tanto la Coalición como el personal que presta sus servicios en esta sede han estado reclamando durante los últimos años.

La nueva sede albergará el Registro Civil, juzgados de guardia, salas de vistas, clínica médica forense, los juzgados del partido judicial, salas para consultas de profesionales, fiscalía, oficina atención a víctimas del delito, equipo psicosocial, espacio para el colegio Abogados y Procuradores, entre otros servicios. Todo ello en un edificio singular y ubicado en una de las áreas administrativas más representativo de la localidad, como es el Pla de l’Arc.

Llíria recibirá en los próximos dos años cerca de 50 millones en inversiones directas, tanto a través del Consell mediante el Plan Edificant, Plan Infraestructuras Sociales y Judiciales como de otras administraciones, como ahora la mejora de carreteras de la Diputación de Valencia.