Educació ha concedit sengles subvencions a les entitats musicals de la localitat destinades a finançar obres de remodelació i millora dels seus locals socials.

Segons ha informat el Diputat Autonòmic de Compromís, Paco Garcia Latorre, el Consell de la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, ha atorgat dues ajudes a la Ciutat de Llíria per a les Societats Musicals, on la Banda Primitiva rebrà un import de 8.179,54 euros i la Unió Musical de 9.542,40 euros.

Les esmentades ajudes tenen com a objectiu les obres de remodelació i rehabilitació, reforma, millora, adequació i modernització dels locals que aquestes dues entitats usen diàriament per a l’activitat educativa i artística que desenvolupen en la Capital del Camp de Túria.

El diputat autonòmic ha destacat l’esforç i compromís que el Consell té amb la Societats Musicals valencianes, donant un suport continuat en matèria artística, però també en l’àmbit inversor de millores dels seus locals, ja que sens dubte són una de les millors i més extensa xarxa de centres culturals de titularitat associativa que contempla el món de la cultura al País Valencià.

Les societats musicals de la Comunitat constitueixen una part substancial del teixit associatiu cultural. Més de 500 d’aquestes entitats, presents en la majoria de pobles i ciutats del nostre territori, treballen cada dia per a acostar la cultura musical a les ciutadanes i ciutadans interessats en aquesta. Aquesta labor se centra especialment en la difusió de l’art de la música i en la formació dels seus intèrprets, afavorint tot això que aquesta manifestació cultural es troba fortament arrelada i desenvolupada en la nostra terra.

Per això, amb aquestes subvencions que s’han publicat i concedit en concurrència competitiva, les entitats musicals de Llíria podran atendre les obres de reforma o millores que han proposat en 2022 per al manteniment en condicions adequades d’ús dels seus locals i espais educatius.

La Unió y la Primitiva de Llíria reciben ayudas para mejorar sus locales sociales

Educación ha concedido sendas subvenciones a las entidades musicales de la localidad destinadas a financiar obras de remodelación y mejora de sus locales sociales.

Según ha informado el Diputado Autonómico de Compromís, Paco Garcia Latorre, el Consell de la Generalitat, a través de la Conselleria de Educación, ha otorgado dos ayudas a la Ciudad de Llíria para las Sociedades Musicales, donde la Banda Primitiva recibirá un importe de 8.179,54 euros y la Unió Musical de 9.542,40 euros.

Las mencionadas ayudas tienen como objetivo las obras de remodelación y rehabilitación, reforma, mejora, adecuación y modernización de los locales que estas dos entidades usan diariamente para la actividad educativa y artística que desarrollan en la Capital del Camp de Túria.

El diputado autonómico ha destacado el esfuerzo y compromiso que el Consell tiene con la Sociedades Musicales valencianas, dando un apoyo continuado en materia artística, pero también en el ámbito inversor de mejoras de sus locales, ya que sin duda son una de las mejores y más extensa red de centros culturales de titularidad asociativa que contempla el mundo de la cultura en el País Valenciano.

Las sociedades musicales de la Comunitat constituyen una parte sustancial del tejido asociativo cultural. Más de 500 de estas entidades, presentes en la mayoría de pueblos y ciudades de nuestro territorio, trabajan cada día para acercar la cultura musical a las ciudadanas y ciudadanos interesados en la misma. Esta labor se centra especialmente en la difusión del arte de la música y en la formación de sus intérpretes, favoreciendo todo ello que esta manifestación cultural se encuentre fuertemente arraigada y desarrollada en nuestra tierra.

Por ello, con estas subvenciones que se han publicado y concedido en concurrencia competitiva, las entidades musicales de Llíria podrán atender las obras de reforma o mejoras que han propuesto en 2022 para el mantenimiento en condiciones adecuadas de uso de sus locales y espacios educativos.